NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Ảnh đẹp offline tháng 5/2018, CHIỀU SÂN GA

Sáng 25/11/2017 tuyến bus sông Sài Gòn (Bạch Đằng – Linh Đông) chính thức đi vào hoạt động, mở ra cho người dân thành phố tuyến giao thông mới với những cảnh quan trên sông nước tuyệt đẹp.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: DOF offline 5/2018

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

1334 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

1744 12-05-2018
Bikini ngày hè

Bikini ngày hè

by Nghiêng Song

2004 21-03-2018
VÀO HẠ

VÀO HẠ

by Nghiêng Song

1897 14-03-2018

GALLERY (422) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10