NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2020, HẰNG NGA

Ảnh đẹp offline tháng 9/2020, HẰNG NGA

“Đêm thu buồn lắm, chị Hằng ơi

Trần thế em nay chán nữa rồi

Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?

Cành đa xin chị nhấc lên chơi.

Có bầu, có bạn, can chi tủi

Cùng gió, cùng trăng, thế mới vui

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

Tựa nhau trông xuống thế gian cười”

(Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà)


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Đền Hùng (TCV)
Concept: Hằng Nga 2020

NEWS & RETOUCH (106)

GALLERY (453) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PHÔI PHA

PHÔI PHA

by Nghiêng Song

5151 01-05-2019
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

2816 23-09-2018

GALLERY (453) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10