NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PHÔI PHA

PHÔI PHA

by Nghiêng Song

2725 01-05-2019
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

1833 23-09-2018
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

1929 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

2807 12-05-2018
Bikini ngày hè

Bikini ngày hè

by Nghiêng Song

3548 21-03-2018
VÀO HẠ

VÀO HẠ

by Nghiêng Song

3065 14-03-2018

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10