NEW CONCEPT

Ảnh đẹp DON tháng 7/2016

Ảnh đẹp DON tháng 7/2016

Góc máy là “điểm rơi” đầu tiên chạm đến cảm xúc người xem trong nhiếp ảnh. Cùng nhân vật đó, nét diễn đó, nhưng góc máy sẽ làm nên những giai điệu cảm xúc khác biệt. Trong nhiếp ảnh nude, góc máy càng là yếu tố quan trọng khi phải tinh giản mọi sự vật xung quanh tập trung vào khai thác ý tưởng.


Photo: DON
Location: Tổng hợp
Concept: DON tháng 7/2016

NEWS & RETOUCH (59)

GALLERY (287) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5

GALLERY (287) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5