NEW CONCEPT

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

1681 23-09-2018
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

1768 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

2516 12-05-2018
Bikini ngày hè

Bikini ngày hè

by Nghiêng Song

3130 21-03-2018
VÀO HẠ

VÀO HẠ

by Nghiêng Song

2811 14-03-2018

GALLERY (432) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10