NEW CONCEPT

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

“Cô kia yếm trắng lòa lòa

Lại đây đập đất trồng cà với anh

Bao giờ cà chín, cà xanh

Anh cho một quả để dành mớm cơm”

(Ca dao VN)


Model: DOF Models
MakeUp: Phúc Toàn
Photo: DOF CLUB
Location: Đồng Diều Gò Vấp
Concept: Event Yếm Đào 5

NEWS & RETOUCH (107)

GALLERY (460) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PHÔI PHA

PHÔI PHA

by Nghiêng Song

6106 01-05-2019

GALLERY (460) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10