NEW CONCEPT

DS MOD BIKINI DOF qua các chuyến dã ngoại biển

DS MOD BIKINI DOF qua các chuyến dã ngoại biển

Cứ vào dịp cuối năm CLB nhiếp ảnh DOF lại có một chuyến dã ngoại biển đặc sắc. Bắt đầu từ 2015 cho đến nay, có người tham gia đủ mọi chuyến đi, cũng có người chỉ tham gia 1-2 kỳ, có người nhớ có người quên … nhưng chắc chắn rằng mỗi chuyến đi sẽ để lại nhiều ký ức đẹp.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Tổng Hợp
Concept: DOF BIKINI TRIP

NEWS & RETOUCH (106)

GALLERY (455) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PHÔI PHA

PHÔI PHA

by Nghiêng Song

5299 01-05-2019

GALLERY (455) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10