Landscape (32)

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2015


01-08-2015 1685

"Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người" (Samuel Johnson). Bộ sưu tập ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2015 gồm 35 tấm của 15 tác giả, được tuyển chọn từ group facebook DOF & Friends với hai tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh góp mặt trong bộ tuyển tập này.

Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: LANDSCAPE 7/2015

 

NHÀ THỜ ĐỔ

Ảnh: Hoài Cổ

 

 

HOÀNG HÔN TRẤN VŨ

Ảnh: Hoài Cổ

 

 

ĐƯỜNG VỀ *

Ảnh: Hoài Cổ

 

 

LÓ RẠNG *

Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

 

SÀI GÒN XƯA VÀ NAY

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

 

 

MỘT THOÁNG SÀI GÒN

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

 

 

ĐƯỜNG SÁNG *

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

 

 

CHIỀU SÀI GÒN

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

 

 

BÃI KÊ GÀ, NAM BÌNH THUẬN

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

 

 

ÊM ĐỀM HỘI AN

Ảnh: Tuan Doan

 

 

CHỜ SÁNG

Ảnh: Tuan Doan

 

 

BÊN KIA HỘI AN

Ảnh: Tuan Doan

 

 

ĐÔ HỘI

Ảnh: Tuan Doan

 

 

BANA HILL, DANANG

Ảnh: Tuan Doan

 

 

BÃI BIỂN MỸ KHÊ

Ảnh: Tuan Doan

 

 

SUNSET

Ảnh: Truong Thanh Minh

 

 

GỀNH RÁNG

Ảnh: Truong Thanh Minh

 

 

BIỂN GỌI

Ảnh: Trung Lý

 

 

RÁNG CHIỀU HỒ LAK

Ảnh: Thang Nguyen

 

 

LỐI THOÁT *

Ảnh: Khoi Nguyen

 

 

VỀ SÁNG *

Ảnh: Hoàng Tấn Long

 

 

BỒNG BỀNH

Ảnh: Hoàng Tấn Long

 

 

MY WAY

Ảnh: Eric Khoa Nguyễn

 

 

SỨC SỐNG *

Ảnh: Duong Nguyen Trong

 

 

HOÀNG HÔN

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

ĐỜI MUỐI *

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

ĐƯỜNG XƯA *

Ảnh: Đa Mi

 

 

VUNG TAU BY NIGHT

Ảnh: Andy Le

 

 

TAKE A SEAT

Ảnh: Andy Le

 

 

ROCK BEACH DAWN

Ảnh: Andy Le

 

 

MORNING FISHING BOATTRIP

Ảnh: Andy Le

 

 

EVE BEACH

Ảnh: Andy Le

 

 

EARLY MORNING BOATTRIP

Ảnh: Andy Le

 

 

COLOR SUNSET

Ảnh: Andy Le

 

 

CHIỀU MUỘN SÂN GA

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

(*) Tên ảnh được đặt bởi DOFVIET

BST ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7-2015

DOFVIET

Bài viết khác
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

by DOF & Friends

1873 13-07-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

by DOF & Friends

1844 13-07-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

by DOF & Friends

2009 17-05-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

by DOF & Friends

2208 04-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

by DOF & Friends

2038 04-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

by DOF & Friends

1930 03-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

by DOF & Friends

1972 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

by DOF & Friends

1990 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

by DOF & Friends

2011 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2016

by DOF & Friends

1073 04-11-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2016

by DOF & Friends

879 11-10-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2016

by DOF & Friends

812 10-10-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2016

by DOF & Friends

1312 17-08-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2016

by DOF & Friends

1256 12-07-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2016

by DOF & Friends

1631 14-06-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2016

by DOF & Friends

1589 06-05-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2016

by DOF & Friends

1806 11-04-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2016

by DOF & Friends

1704 06-03-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2016

by DOF & Friends

1300 14-02-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2015

by DOF & Friends

1520 02-01-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2015

by DOF & Friends

1829 02-12-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2015

by DOF & Friends

1897 18-11-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2015

by DOF & Friends

1896 18-11-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2015

by DOF & Friends

1955 03-09-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2015

by DOF & Friends

1935 01-07-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE trong tháng 2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE trong tháng 2015

by DOF & Friends

2773 03-06-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2015

by DOF & Friends

2192 03-06-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2015

by DOF & Friends

2516 30-04-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2015

by DOF & Friends

3478 31-03-2015