Landscape (32)

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2016


17-08-2016 2975

Cảnh đẹp luôn quanh ta. Ai cũng thấy điều mà bạn đang thấy, nhưng cảm xúc lại chỉ đến với một vài người, và bạn kịp ghi lại khoảnh khắc ấy phải có một tâm hồn của người nghệ sỹ.

Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: LANDSCAPE tháng 7/2016

Mời bạn đến với bộ ảnh tuyển LANDSCAPE tháng 7/2016 gồm 30 tấm của 16 tác giả, bắt đầu bằng niềm vui về chiếc cầu Ghềnh Biên Hoà, được khánh thành vào ngày 2/7/2016.

 

PHẦN 1: CẢNH QUAN VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

 

 

CẦU GHỀNH BIÊN HOÀ (MỚI)

Khánh thành 2/7/2016

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

CẦU GHỀNH BIÊN HOÀ (CŨ)

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

THE HUC BRIDGE

Ảnh: Andy Le

 

 

DAM LAP AN, LANG CO HUE

Ảnh: Andy Le

 

 

BANAHILL, DANANG

Ảnh: Andy Le

 

 

BÌNH MINH BIỂN ĐẢO

Ảnh: Thang Nguyen

 

 

LỐI CŨ *

Ảnh: Tho Nguyen

 

 

CHÙA PHÁP ẤN, BẢO LỘC

Ảnh: Lộc ĐN

 

 

CHÙA PHÁP ẤN, BẢO LỘC

Ảnh: Kts Nguyễn Văn Ngọc

 

PHẦN 2: CẢNH QUAN DƯỚI SÔNG NƯỚC

 

 

HAI VAN QUAN

Ảnh: Andy Le

 

 

WAVES ON ROCKS

Ảnh: Andy Le

 

 

THẦN THOẠI

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

BẾN ĐẬU

Ảnh: Hiếu Trần

 

 

LÓ RẠNG *

Ảnh: Hoanghiep Tran

 

 

KÊ GÀ

Ảnh: Phạm Công Tiến

 

 

BÌNH MINH BÃI SAO

Ảnh: Son Do Thai Son

 

 

BÌNH MINH BIỂN ĐỒNG CHÂU

Ảnh: Son Do Thai Son

 

 

NHỚ BIỂN

Ảnh: Son Do Thai Son

 

 

BÌNH MINH NƠI ĐẢO XA

Ảnh: Tran Huu Chuong

 

PHẦN 3: CẢNH QUAN TRÊN ĐẤT LIỀN

 

 

MOUNTAIN ROAD OF HAI VAN PASS

Ảnh: Andy Le

 

 

BÌNH YÊN

Ảnh: Duy Minh

 

 

NGOẠI Ô

Ảnh: Duy Minh

 

 

MÀN SƯƠNG *

Ảnh: Long Quang Le

 

 

TIÊN CẢNH *

Ảnh: Long Quang Le

 

 

NẮNG MAI *

Ảnh: Long Quang Le

 

 

ĐÈO KHAU PẠ, TÚ LỆ

Ảnh: To Ha Tran

 

 

MÙ CANG CHẢI, TÂY BẮC

Ảnh: To Ha Tran

 

PHẦN 4: CẢNH QUAN VỚI CON NGƯỜI

 

 

MƯU SINH

Ảnh: Kts Nguyễn Văn Ngọc

 

 

QUĂNG LƯỚI *

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

 

BƯỚM ĐÊM *

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

(*) Tên ảnh được đặt bởi DOFVIET

BST ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2016

DOFVIET

Bài viết khác
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

by DOF & Friends

2974 13-07-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

by DOF & Friends

3083 13-07-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

by DOF & Friends

3262 17-05-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

by DOF & Friends

3559 04-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

by DOF & Friends

3645 04-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

by DOF & Friends

3389 03-04-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

by DOF & Friends

3403 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

by DOF & Friends

3172 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

by DOF & Friends

3061 07-02-2017
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2016

by DOF & Friends

2155 04-11-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2016

by DOF & Friends

1858 11-10-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2016

by DOF & Friends

1948 10-10-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2016

by DOF & Friends

2372 12-07-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2016

by DOF & Friends

2898 14-06-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2016

by DOF & Friends

2923 06-05-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2016

by DOF & Friends

3215 11-04-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2016

by DOF & Friends

2930 06-03-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2016

by DOF & Friends

2344 14-02-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2015

by DOF & Friends

2734 02-01-2016
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2015

by DOF & Friends

2797 02-12-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 10/2015

by DOF & Friends

2948 18-11-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 9/2015

by DOF & Friends

2933 18-11-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 8/2015

by DOF & Friends

3301 03-09-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 7/2015

by DOF & Friends

2775 01-08-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2015

by DOF & Friends

3021 01-07-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE trong tháng 2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE trong tháng 2015

by DOF & Friends

4067 03-06-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2015

by DOF & Friends

3531 03-06-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2015

by DOF & Friends

3578 30-04-2015
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2015

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2015

by DOF & Friends

4774 31-03-2015