Portrait (441)

Ảnh đẹp offline tháng 11/2019, FREE STYLE


23-01-2020 8981

“Một người phụ nữ trông như thế nào không phải là vấn đề, chỉ cần cô ấy tự tin, cô ấy sẽ luôn gợi cảm bất chấp tuổi tác” (Paris Hilton)

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CUB
Location: Công viên Gia Định
Concept: Free Style

Mời bạn cùng đến với BST ảnh đẹp với chủ đề FREE STYLE được chụp vào chiều CN 17/11/2019 tại công viên Gia Định, trong buổi sinh hoạt hàng tháng của CLB nhiếp ảnh DOF.

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Ha Trinh - Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN OFFLINE

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

[ 1 ]

BÙI THỊ TÚ UYÊN

Makeup: Anh Hoang Do

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Trần Tô Hà

 

 

Ảnh: Ho Anh

 

 

Ảnh: Khoa Tran

 

 

Ảnh: Ha Dang

 

 

Ảnh: Khoi Nguyen

 

 

Ảnh: Tiến Dũng

 

 

[ 2 ]

YUKI NGUYEN

Makeup: Anh Hoang Do

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Ha Dang

 

 

Ảnh: Ba Tran

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Viet Truong

 

 

[ 3 ]

HOÀNG MI

Makeup: Anh Hoang Do

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Mink Vla

 

 

Ảnh: Viet Truong

 

 

Ảnh: Anh Thach Ha

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

[ 4 ]

VŨ GIA ÁI MỸ

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Andre Minoretti

 

 

Ảnh: Ba Tran

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Toi Dat Que

 

 

[ 5 ]

VIEN BICH NGUYEN

 

 

Ảnh: Andre Minoretti

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Trường Lê

 

 

Ảnh: Trường Lê

 

 

Ảnh: Quỳnh Án

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

Ảnh: Ha Trinh - Nghiêng Song

 

1. TRANG ĐIỂM

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

2. LƯU NIỆM

 

 

Ảnh: Hehe Lee

 

 

Ảnh: Ha Trinh

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Duong Cam

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Hehe Lee

 

 

Ảnh: Tùng Anh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Bài viết khác
Ma nữ Halloween  (30/10/2022)

Ma nữ Halloween (30/10/2022)

by Nghiêng Song

1317 31-10-2022
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

by Nghiêng Song

1665 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1958 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

2349 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2384 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

4463 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

4123 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

4248 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3881 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4521 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7561 01-05-2019