Portrait (441)

Ảnh đẹp offline tháng 11/2020, SEXY SPORT


08-01-2021 4548

Mời bạn cùng đến với bộ tuyển chọn ảnh đẹp của các thành viên CLB DOF trong buổi sinh hoạt nhiếp ảnh tháng 11/2020 với chủ đề SEXY SPORT cùng 2 mod xinh: Sura Như & Emi Phan (Motor Vũ Đức Ngô) được tổ chức tại Đồng Diều Gò Vấp, chiều CN 22/11/2020.

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Concept: Sexy Sport

 

PHOTOBOOK ẢNH ĐẸP OFFLINE THÁNG 11/2020

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN OFFLINE

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

[ 1 ]

SURA NHƯ

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Khẩu Độ

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Phạm Vĩnh Bảo

 

 

Ảnh: Phạm Vĩnh Bảo

 

 

Ảnh: Phuc Dao

 

 

Ảnh: Phuc Dao

 

 

Ảnh: Phuc Dao

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Tanh Tran Xuan

 

 

Ảnh: Tiến Dũng

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Trịnh Thế Xương

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

[ 2 ]

EMI PHAN

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Hạo Nam

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Trịnh Thế Xương

 

 

Ảnh: Trường Lê

 

 

Ảnh: Trường Lê

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Nghiêng Song

 

1. TRANG ĐIỂM & CHUẨN BỊ

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trịnh Thế Xương

 

2. GIAO LƯU MOD NHIẾP

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Phạm Vĩnh Bảo

 

 

Ảnh: Ha Van

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

3. GIAO LƯU CHỤP ẢNH

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

4. PARTY SAU BUỔI CHỤP

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Hehe Lee

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

Bài viết khác
Ma nữ Halloween  (30/10/2022)

Ma nữ Halloween (30/10/2022)

by Nghiêng Song

1317 31-10-2022
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

by Nghiêng Song

1665 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1958 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

2350 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2384 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

4463 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

4124 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

4248 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3881 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4521 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7561 01-05-2019