Portrait (441)

Ảnh đẹp offline tháng 9/2020, HẰNG NGA


30-09-2020 2410

“Đêm thu buồn lắm, chị Hằng ơi

Trần thế em nay chán nữa rồi

Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?

Cành đa xin chị nhấc lên chơi.

Có bầu, có bạn, can chi tủi

Cùng gió, cùng trăng, thế mới vui

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

Tựa nhau trông xuống thế gian cười”

(Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà)

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Đền Hùng (TCV)
Concept: Hằng Nga 2020

Cùng với tâm sự muốn làm thằng Cuội để được một lần trò chuyện với Hằng Nga, thế thì chẳng phải nên cầm máy ảnh lên tham gia với CLB nhiếp ảnh DOF mà thoả sức “ngắm nhìn” Hằng Nga nhỉ? Mời bạn cùng đến với BST ảnh đẹp Hằng Nga 2020, được chụp vào chiều CN 6/9/2020 tại Đền Hùng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Lê Văn Đức - Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN OFFLINE

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

[ 1 ]

THIEN NGAN

Makeup: Trần Ngọc Sông Quê

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Anh Thach Ha

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cong Chanh Nguyen

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Duong Hao

 

 

Ảnh: Elvis Son

 

 

Ảnh: Ha Dang

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Lê Tấn Lộc

 

 

Ảnh: New Nguyen

 

 

Ảnh: Ngọc Bùi

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Quang Tran

 

 

Ảnh: Tấn Anh Truong

 

 

Ảnh: Trần Ngọc Hơn

 

 

Ảnh: Trịnh Thành Đức

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

NHÓM ẢNH MANIPULATION

 

 

Ảnh: Bach Lam Khai

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Khoa Tran

 

 

Ảnh: Long Phan Phước

 

 

Ảnh: Tran Hung

 

 

Ảnh: Vine Pham

 

 

[ 2 ]

HUỲNH HƯƠNG

Makeup: Trần Ngọc Sông Quê

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: A Van Ta

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Son

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Lê Tấn Lộc

 

 

Ảnh: Lê Văn Đức

 

 

Ảnh: Loc Huynh

 

 

Ảnh: New Nguyen

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Phùng Hứa Quốc

 

 

Ảnh: Phùng Hứa Quốc

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Tấn Anh Truong

 

 

Ảnh: Tran Hung

 

 

Ảnh: Trần Ngọc Hơn

 

 

Ảnh: Vien Pham

 

NHÓM ẢNH MANIPULATION

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Tran Hung

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Lê Văn Đức - Nghiêng Song

(Link FB)

 

1. CHUẨN BỊ

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

2. GIAO LƯU MOD NHIẾP

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Tấn Anh Truong

 

 

Ảnh: Tấn Anh Truong

 

 

Ảnh: Tran Hung

 

 

Ảnh: Huy Chương

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

3. GIAO LƯU CHỤP ẢNH

 

 

Ảnh: Anh Thach Ha

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

4. PARTY

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

Bài viết khác
Ma nữ Halloween  (30/10/2022)

Ma nữ Halloween (30/10/2022)

by Nghiêng Song

1316 31-10-2022
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

by Nghiêng Song

1663 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1955 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

2349 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2384 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

4463 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

4123 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

4247 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3880 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4520 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7561 01-05-2019