Portrait (428)

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 2/2016


06-03-2016 6659

”Phụ nữ luôn đẹp” (Ville Valo). Câu nói có vẻ đơn giản thế mà tốn bao nhiêu giấy mực của giới văn sỹ, hư hao cả “núi” máy hình của dân nhiếp, có khi “cháy nhà” tan nát .. Cũng đành nghề chơi không sợ mưa rơi ^^. Ảnh đẹp PORTRAIT tháng này gồm 42 tấm của 28 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: PORTRAIT tháng 2/2016

 

Ảnh: Huu Duc Tran

 

 

Ảnh: Huu Duc Tran

 

 

Ảnh: Giang Trần

 

 

Ảnh: Hao Nguyen

 

 

Ảnh: Hy Nguyen

 

 

Ảnh: Thành Luân

 

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Quynh Nguyen

 

 

Ảnh: Truong Thanh Minh

 

 

Ảnh: Nguyễn Vương

 

 

Ảnh: Huynh Thanh Trung

 

 

Ảnh: Lam Minh Khang

 

 

Ảnh: Hà Huy Chương

 

 

Ảnh: Lâm PentaKill

 

 

Ảnh: Lâm PentaKill

 

 

Ảnh: Lê Hồng Trang

 

 

Ảnh: Lương Thái Hậu

 

 

Ảnh: Lương Thái Hậu

 

 

Ảnh: Luu Quoc Trung

 

 

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trung

 

 

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trung

 

 

Ảnh: Thanh Vân

 

 

Ảnh: Trương Phước Lộc

 

 

Ảnh: Truong Thanh Minh

 

 

Ảnh: Tuan Huynh

 

 

Ảnh: Tuan Huynh

 

 

Ảnh: Tuan Huynh

 

 

Ảnh: Kendy Nguyen

 

 

Ảnh: Tiêu Sang

 

 

Ảnh: Lê Vũ

 

 

Ảnh: Andy Le

 

 

Ảnh: Duy Nguyen Trong

 

 

Ảnh: Huu Duc Tran

 

 

Ảnh: Nguyễn Tường Anh

 

 

Ảnh: Nguyễn Tường Anh

 

 

Ảnh: Phạm Tuấn Anh

 

 

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

 

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

 

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran


 

Ảnh: Vũ Đình Hải

 

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends

Tháng 2/2016

DOFVIET

 

Bài viết khác
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

1305 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

2829 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

2951 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

3058 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3061 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

3783 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

6720 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4133 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3567 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3597 23-09-2018
Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

by DOF & Friends

4113 09-09-2018