Portrait (385)

Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 11 (10-16/5/2015)


16-05-2015 2773

Với tiêu chí góc máy và hậu kỳ, ảnh đẹp tuần 11 (10-16/5/2015) do DOVIET sưu tập,  gồm 49 tấm của 34 tác giả, được tuyển chọn từ group facebook DOF & Friends. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeup
Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: Tuần 11 (10-16/5/2015)

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Nguyễn Ngọc Trung

 

 

Ảnh: Hoàng Anh

 

 

Ảnh: Hoàng Anh

 

 

Ảnh: Hoàng Danh Ngọc

 

 

Ảnh: Huy Phùng

 

 

Ảnh: Huy Phùng

 

 

Ảnh: Huy Phùng

 

 

Ảnh: Lê Ngố / Model: Trần Yến Nhi

 

 

Ảnh: Long Quang Le

 

 

Ảnh: Mai Trần

 

 

Ảnh: Nguyễn Bá Thành

 

 

Ảnh: Nguyễn Bá Thành

 

 

Ảnh: Taurus Nguyen

 

 

Ảnh: Thanh Le Quang

 

 

Ảnh: To Đầu Sơn

 

 

Ảnh: Trần Công

 

 

Ảnh: Trần Công

 

 

Ảnh: Trần Công

 

 

Ảnh: Trịnh Quang Mạnh

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Hùng Một Mí

 

NHỮNG SHOOT ẢNH ĐẸP CHỤP TỪ OFFLINE HÀNG TUẦN TẠI DOF

(Sat & Sun 9 & 10/5/2015)

 

 

Ảnh: Anh Lê

Model: Nguyễn Diệu / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Hoàng Hữu Phước

Model: Nguyễn Diệu / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Thành Trịnh

Model: Nguyễn Diệu / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Thành Trịnh

Model: Nguyễn Diệu / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Duc Nguyen / Model: Susi Mini

 

 

Ảnh: Cuong Thi

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Cuong Thi

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Duc Nguyen

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Lâm PentaKill

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Nguyen Quang Hai

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Văn Ngọc Cường

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Vinh Truong

Model: Thảo Phương / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Huynh Thuan

Model: Mỹ Duyên / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Luân Nguyễn

Model: Mỹ Duyên / Makeup: Tina Love

 

 

Ảnh: Luat Freeman

Model: Ngọc Bích / Makeup: Quỳnh Lê

 

 

Ảnh: Màu Mắt Biếc

Model: Ngọc Bích / Makeup: Quỳnh Lê

 

 

Ảnh: Trần Thái Châu

Model: Ngọc Bích / Makeup: Quỳnh Lê

 

 

Ảnh: Trần Thái Châu

Model: Ngọc Bích / Makeup: Quỳnh Lê

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

Model: Ngọc Bích / Makeup: Quỳnh Lê

 

 

Ảnh: Duong Minh Hung

Hậu trường DOF offline 10/5/2015

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

Hậu trường DOF offline 10/5/2015

 

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends

Tuần 11 (10-16/5/2015)

DOFVIET

Bài viết khác
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

1378 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

1804 12-05-2018
Tĩnh vật với yếm lụa

Tĩnh vật với yếm lụa

by Nghiêng Song

2346 04-05-2018
Nỗi lòng cái yếm

Nỗi lòng cái yếm

by Nguyen Hoan

2702 03-05-2018
Bikini ngày hè

Bikini ngày hè

by Nghiêng Song

2148 21-03-2018
Ảnh đẹp offline tháng 3/2018, FREELANCE

Ảnh đẹp offline tháng 3/2018, FREELANCE

by DOF & Friends

2431 20-03-2018
VÀO HẠ

VÀO HẠ

by Nghiêng Song

1972 14-03-2018
Ảnh đẹp DON tháng 12/2017

Ảnh đẹp DON tháng 12/2017

by DON

2563 03-03-2018
Ảnh đẹp DON tháng 11/2017

Ảnh đẹp DON tháng 11/2017

by DON

2179 03-03-2018
Ảnh đẹp DON tháng 10/2017

Ảnh đẹp DON tháng 10/2017

by DON

2223 03-03-2018
DOF'S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2016 (Lần 2)

DOF'S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2016 (Lần 2)

by DOFVIET

1750 26-01-2018
DOF'S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2017 (Lần 3)

DOF'S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2017 (Lần 3)

by DOFVIET

1949 22-01-2018
Ảnh đẹp DON tháng 9/2017

Ảnh đẹp DON tháng 9/2017

by DON

3336 24-10-2017
Ảnh đẹp DON tháng 8/2017

Ảnh đẹp DON tháng 8/2017

by DON

3582 24-10-2017
Ảnh đẹp DON tháng 7/2017

Ảnh đẹp DON tháng 7/2017

by DON

3431 24-10-2017
Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

by Nghiêng Song

3139 07-09-2017
Dáng nhỏ ngây thơ

Dáng nhỏ ngây thơ

by Nghiêng Song

2013 16-07-2017
Ảnh đẹp DON tháng 6/2017

Ảnh đẹp DON tháng 6/2017

by DON

3619 13-07-2017
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 6/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 6/2017

by DOF & Friends

2377 13-07-2017
Ảnh đẹp DON tháng 5/2017

Ảnh đẹp DON tháng 5/2017

by DON

3937 13-07-2017
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 5/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 5/2017

by DOF & Friends

2958 13-07-2017
A Girl’s Mind (Timeline Photos)

A Girl’s Mind (Timeline Photos)

by Nghiêng Song

3001 07-06-2017
Chân dung các cô dâu DOF 28/5/2017

Chân dung các cô dâu DOF 28/5/2017

by Nghiêng Song

2184 03-06-2017
Đoá Hoa Vô Thường (Color Version)

Đoá Hoa Vô Thường (Color Version)

by Nghiêng Song

3098 30-05-2017