Portrait (424)

Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 26 (23-29/8/2015)


03-09-2015 4285

“Yêu cái đẹp là sở thích. Sáng tạo cái đẹp là nghệ thuật” (Ralph Waldo Emerson). Dĩ nhiên đứng trước một chân dung đẹp, bạn dễ có một bức ảnh đẹp, nhưng cảm xúc ảnh thì lại hoàn toàn do người cầm máy. Ảnh đẹp PORTRAIT tuần này gồm 50 tấm của 34 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: Tuần 26 (23-29/8/2015)

 

Ảnh: Lê Hồng Tuấn

 

 

Ảnh: Lê Hồng Tuấn

 

 

Ảnh: Lê Hồng Tuấn

 

 

Ảnh: Ánh Hồng / Photo: Toàn Nguyễn Minh

 

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Duy My

 

 

Ảnh: Ho Anh

 

 

Ảnh: Hung Do

 

 

Ảnh: Hung Do

 

 

Ảnh: Lê Hồng Trang / Model: Trâm Phan

 

 

Ảnh: Linh Nguyen

 

 

Ảnh: Linh Văn Đinh

 

 

Ảnh: Linh Văn Đinh

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Nguyen Anh Tuan

 

 

Ảnh: Nguyễn Văn Nhớ

 

 

Ảnh: Phong Tran

 

 

Ảnh: Rocky Phương

 

 

Ảnh: Tâm Trần

 

 

Ảnh: Trần Minh

 

 

Ảnh: Tuong Le

 

NHỮNG SHOOT ẢNH ĐẸP CHỤP TỪ OFFLINE HÀNG TUẦN TẠI DOF CLUB

(Sat 22/8 & Sun 23/8/2015)

 

 

Hai mẫu chính cùng nhiều mẫu khác tham gia vào buổi off cuối tuần tại DOF

Poster by: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Billy Vũ

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Hà Huy Chương

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Binh Khac

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Huy Nguyen Quang

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Trương Thanh Minh

Model: Dương Dương / Makeup: Cẩm Nhung

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

Model: Đặng Thanh Thư / Makeup: Khánh Linh

 

 

Ảnh: Truong Thanh Minh

Model: Đặng Thanh Thư / Makeup: Khánh Linh

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: Đặng Thanh Thư / Makeup: Khánh Linh

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: FiBi Nguyễn / Makeup: Ngoc Mai

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: FiBi Nguyễn / Makeup: Ngoc Mai

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: FiBi Nguyễn / Makeup: Ngoc Mai

 

 

Ảnh: Hà Huy Chương

Model: FiBi Nguyễn / Makeup: Ngoc Mai

 

 

Ảnh: Luat Freeman / Model: Huong Huong Key

 

 

Ảnh: Quynh Nguyen

Model: Loan Chick / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Hà Huy Chương

Model: Ánh Minh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Tuan Doan / Model: Trinh Hoàng

 

 

Ảnh: Tuan Doan

Model: Như Huỳnh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Tuan Doan

Model: Như Huỳnh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Duy My

Model: Như Huỳnh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Tuan Le Minh Anh

Model: Như Huỳnh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

Model: Như Huỳnh / Makeup: Huỳnh Hữu Tài

 

ẢNH HẬU TRƯỜNG DOF OFFLINE CUỐI TUẦN

(Sat 22/8 & Sun 23/8/2015)

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Peter Khoi Nguyên

 

 

Ảnh: Long Trần

 

 

Ảnh: Đặng Tuấn Trung

 

 

Ảnh: Hoang Huu Phuoc

 

 

Ảnh: Tuan Doan

 

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends

Tuần 26 (23-29/8/2015)

DOFVIET

Bài viết khác
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

1172 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

2605 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

2715 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

2919 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

2939 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

3708 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

6583 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4092 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3528 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3552 23-09-2018
Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

by DOF & Friends

4049 09-09-2018
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

3544 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

4777 12-05-2018
Tĩnh vật với yếm lụa

Tĩnh vật với yếm lụa

by Nghiêng Song

7604 04-05-2018
Nỗi lòng cái yếm

Nỗi lòng cái yếm

by Nguyen Hoan

9290 03-05-2018