Portrait (424)

Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 32 (3-9/10/2015)


09-10-2015 3783

“Có hai thể loại chụp chân dung, thứ nhất là chụp một bức ảnh chỉ để xem trông họ thế nào, thứ hai chụp một bức chân dung thể hiện họ thực sự là ai”. Nhiếp ảnh gia Mỹ, Paul Caponigro (1932). Ảnh đẹp PORTRAIT tuần này gồm 49 tấm của 29 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Tổng hợp
Concept: Tuần 32 (3-9/10/2015)

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Anh Tuấn

 

 

Ảnh: Bá Nguyễn

 

 

Ảnh: Bá Nguyễn

 

 

Ảnh: Hoàng Anh

 

 

Ảnh: Huu Duc Tran

 

 

Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

 

 

Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

 

 

Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

 

 

Ảnh: Linh Nguyen

 

 

Ảnh: Linh Văn Đinh

 

 

Ảnh: Linh Văn Đinh

 

 

Ảnh: Long

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Hoan / Photo: Thái Dương

 

 

Ảnh: Nguyễn Quang Thi

 

 

Ảnh: Phong Tran

 

 

Ảnh: Phong Tran

 

 

Ảnh: Quân Nguyễn Tấn

 

 

Ảnh: Quân Nguyễn Tấn

 

 

Ảnh: Sơn Thanh Trần

 

 

Ảnh: Sơn Thanh Trần

 

 

Ảnh: Tấn Uy

 

 

Ảnh: Tấn Uy

 

 

Ảnh: Truong Thanh Minh

 

 

Ảnh: Vinhh Vo

 

 

Ảnh: Vinhh Vo

 

NHỮNG SHOOT ẢNH ĐẸP CHỤP TỪ OFFLINE HÀNG TUẦN TẠI DOF CLUB

(Saturday 3/10/2015)

 

 

Hai mẫu chính cùng nhiều mẫu khác tham gia vào buổi off cuối tuần tại DOF

Poster by: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Minh Kha

Model: Nguyễn Nhung / Makeup: Phạm Trâm

 

 

Ảnh: Binh Khac

Model: Nguyễn Nhung / Makeup: Phạm Trâm

 

 

Ảnh: Hoang Huu Phuoc

Model: Nguyễn Nhung / Makeup: Phạm Trâm

 

 

Ảnh: Eric Khoa Vu

Model: Nguyễn Nhung / Makeup: Phạm Trâm

 

 

Ảnh: Quân Lưu

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Quân Lưu

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Hao Nguyen

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Huỳnh Giang

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

Model: Thuỵ Anh / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Nguyen Quang Hai

Model: Thuý Nga / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Trần Phạm Trác

Model: Khanh Le - Thuý Nga / Makeup: Tâm Dương

 

 

Ảnh: Vinh Phan / Model: To Change

 

 

Ảnh: Phan Tri / Model: To Change

 

 

Ảnh: Trần Phạm Trác / Model: To Change

 

 

Ảnh: Phan Tri / Model: To Change

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải / Model: To Change

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải / Model: To Change

 

ẢNH HẬU TRƯỜNG DOF OFFLINE CUỐI TUẦN TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN, SÀI GÒN

(Saturday 3/10/2015)

 

 

Ảnh: Võ Ngọc Diệp

 

 

Ảnh: Võ Ngọc Diệp

 

 

Ảnh: Võ Ngọc Diệp

 

 

Ảnh: Võ Ngọc Diệp

 

 

Ảnh: Nguyễn Duy Giang

 

 

Ảnh: Võ Ngọc Diệp

 

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends

Tuần 32 (3-9/10/2015)

DOFVIET

 

Bài viết khác
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

1172 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

2605 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

2715 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

2919 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

2939 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

3708 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

6583 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4092 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3528 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3552 23-09-2018
Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

by DOF & Friends

4049 09-09-2018
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

3544 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

4777 12-05-2018
Tĩnh vật với yếm lụa

Tĩnh vật với yếm lụa

by Nghiêng Song

7603 04-05-2018
Nỗi lòng cái yếm

Nỗi lòng cái yếm

by Nguyen Hoan

9290 03-05-2018