Portrait (432)

Ảnh dự thi MISS DOF 2014 của các tay nhiếp (P.1)


14-01-2015 8469

Bên cạnh những tấm ảnh đẹp do thí sinh gửi về tham dự cuộc thi Người đẹp qua ảnh MISS DOF 2014, các tay nhiếp cũng tham gia tranh giải ẢNH ĐẸP. Nếu ảnh dự thi của các mẫu quy định không được phép cắt ghép, làm biến dạng nhân vật, thì ảnh dự thi dành cho nhiếp lại được phép hậu kỳ dưới mọi hình thức, nhằm thỏa sức sáng tạo và truyền tải ý tưởng vào tấm ảnh, khiến cho người chơi ảnh cảm nghiệm được những thú vị thực sự trong không gian ảnh.

Model: Top 40 MISS DOF 2014
MakeUp: Ban makeup MISS DOF
Photo: DOF & Friends
Concept: MISS DOF 2014

Sau đây là những tấm ảnh của các nhiếp gửi về dự thi, được chụp trong 12 buổi off chụp hình của 3 vòng trang phục: Áo dài, Nữ tính và Cá tính. Mỗi nhiếp được tham dự tối đa 3 ảnh, và sẽ được Ban giám khảo MISS DOF chấm điểm riêng cho từng ảnh.

 

Mời bạn xem tiếp 58 ảnh dự thi GIẢI ẢNH ĐẸP MISS DOF ở Phần 2 (click here)

 

 

  Stt: 50 / Photo: Vu Tuan / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 49 / Photo: Vu Tuan / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 48 / Photo: Vu Tuan / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 47 / Photo: Chuong Doan Manh / Thí sinh: SBD 02 - Tuyen Papy Heo

 

 

  Stt: 46 / Photo: Chàng Ngốc / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 45 / Photo: Chàng Ngốc / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 44 / Photo: Chàng Ngốc / Thí sinh: SBD 18 - Ngọc Ngà

 

 

  Stt: 43 / Photo: Trần Phúc / Thí sinh: SBD 04 - Julie Ngọc Anh

 

 

  Stt: 42 / Photo: Trần Phúc / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 41 / Photo: Trần Phúc / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 40 / Photo: Ndv Code / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 39 / Photo: Ndv Code / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 38 / Photo: Ndv Code / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 37 / Photo: Nguyễn Ngọc Trung / Thí sinh: SBD 06 - Duyên Kimkibum

 

 

  Stt: 36 / Photo: Nguyễn Ngọc Trung / Thí sinh: SBD 38 - Miu Mimi

 

 

  Stt: 35 / Photo: Nguyễn Ngọc Trung / Thí sinh: SBD 15 - Ping Ping

 

 

  Stt: 34 / Photo: Trung Châu / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 33 / Photo: Trung Châu / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 32 / Photo: Trung Châu / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 31 / Photo: Thai Van Hoa / Thí sinh: SBD 15 - Ping Ping

 

 

  Stt: 30 / Photo: Thai Van Hoa / Thí sinh: SBD 02Tuyen Papy Heo

 

 

  Stt: 29 / Photo: Thai Van Hoa / Thí sinh: SBD 10 -Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 28 / Photo: Nguyễn Thành Đô / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

  Stt: 27 / Photo: Nguyễn Thành Đô / Thí sinh: SBD 02Tuyen Papy Heo

 

 

  Stt: 26 / Photo: Nguyễn Quốc Huy / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

 

  Stt: 25 / Photo: Nguyễn Quốc Huy / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

  Stt: 24 / Photo: Nguyễn Quốc Huy / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

  Stt: 23 / Photo: Khôi Lê / Thí sinh: SBD 17 - Trang Trần Dương

 

 

  Stt: 22 / Photo: Duong Nguyen Anh Tuan / Thí sinh: SBD 40 - Nguyen Ruby

 

 

  Stt: 21 / Photo: Duong Nguyen Anh Tuan / Thí sinh: SBD 21 - Amber Truong

 

 

  Stt: 20 / Photo: Duong Nguyen Anh Tuan / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 


 

  Stt: 19 / Photo: Antony Phước / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 18 / Photo: Antony Phước / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 17 / Photo: Antony Phước / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 16 / Photo: Chuong Doan Manh / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 15 / Photo: Chuong Doan Manh / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 14 / Photo: Trung Thieu / Thí sinh: SBD 36 - Angela Thuytrang

 

 

  Stt: 13 / Photo: Trung Thieu / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 12 / Photo: Trung Thieu / Thí sinh: SBD 36 - Angela Thuytrang

 

 

  Stt: 11 / Photo: Huynh Minh Tu / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 10 / Photo: Huynh Minh Tu / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 09 / Photo: Huynh Minh Tu / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 08 / Photo: KD Tran / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 07 / Photo: KD Tran / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 06 / Photo: KD Tran / Thí sinh: SBD 37 - Na Socola

 

 

  Stt: 05 / Photo: Khôi Lê / Thí sinh: SBD 15 - Ping Ping

 

 

  Stt: 04 / Photo: Phượng Ngọc Đinh / Thí sinh: SBD 13 - Lee Tyna

 

 

  Stt: 03 / Photo: Vu Ngoc Khoa / Thí sinh: SBD 24 - Diệp Tiểu Băng

 

 

  Stt: 02 / Photo: Vu Ngoc Khoa / Thí sinh: SBD 30 - July Nguyễn

 

 

  Stt: 01/ Photo: Vu Ngoc Khoa / Thí sinh: SBD 23 - Nhi Nguyễn

 

DOFVIET

(tổng hợp)

Bài viết khác
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR

by Nghiêng Song

1237 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1459 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

1748 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2034 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

3556 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

3439 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

3585 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3397 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4124 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7107 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4303 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3701 13-10-2018