Portrait (431)

Ảnh dự thi MISS DOF 2014 của các tay nhiếp (P.2)


15-01-2015 7435

Bạn vừa được chiêm ngắm 50 tấm dự thi GIẢI ẢNH ĐẸP MISS DOF DÀNH CHO NHIẾP ở phần 1, kế theo đây sẽ là phần 2, với những tấm ảnh chân dung rất đẹp được tiếp tục gửi về tranh giải. Thật là hào hứng cho các tay nhiếp, nhưng cũng thật khó khăn cho 5 thành viên ban giám khảo, vì chỉ có một giải duy nhất mà có “quá trời” ảnh đẹp.

Model: Top 40 MISS DOF 2014
MakeUp: Ban makeup MISS DOF
Photo: DOF & Friends
Concept: MISS DOF 2014

Ảnh dự thi MISS DOF của các tay nhiếp phần 1. (click xem)

 

 

"Em đẹp như sen"

  Stt: 108 / Photo: Tran To Ha / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

"Nàng tiên bướm"

  Stt: 107 / Photo: Tran To Ha / Thí sinh: SBD 25 - Tiểu Bình Quả

 


"Xung phong"

  Stt: 106 / Photo: Tran To Ha / Thí sinh: SBD 13 - Lee Tyna

 

 

"Nắng thủy tinh"

  Stt: 105 / Photo: Truong Thanh Minh / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

"Dám sống"

  Stt: 104 / Photo: Truong Thanh Minh / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

"Những đường cong"

  Stt: 103 / Photo: Truong Thanh Minh / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 102 / Photo: Fx Yam / Thí sinh: SBD 05 - Đoàn Hồng Trang

 

 

  Stt: 101 / Photo: Fx Yam / Thí sinh: SBD 05 - Đoàn Hồng Trang

 

 

  Stt: 100 / Photo: Fx Yam / Thí sinh: SBD 05 - Đoàn Hồng Trang

 

 

  Stt: 99 / Photo: Al No / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

  Stt: 98 / Photo: Al No / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

 

  Stt: 97 / Photo: Al No / Thí sinh: SBD 39 - Trần Nguyễn Thanh Mai

 

 

  Stt: 96 / Photo: Vinhh Vo / Thí sinh: SBD 27 - Phương Hiền Christina

 

 

  Stt: 95 / Photo: Vinhh Vo / Thí sinh: SBD 27 - Phương Hiền Christina

 

 

  Stt: 94 / Photo: Vinhh Vo / Thí sinh: SBD 27 - Phương Hiền Christina

 

 

  Stt: 93 / Photo: Tam Nguyen Huynh / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 92 / Photo: Tam Nguyen Huynh / Thí sinh: SBD 25 - Tiểu Bình Quả

 

 

  Stt: 91 / Photo: Tam Nguyen Huynh / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 90 / Photo: Lou Cax / Thí sinh: SBD 33 - Yumi Luong

 

 

  Stt: 89 / Photo: Lou Cax / Thí sinh: SBD 33 - Yumi Luong

 

 

  Stt: 88 / Photo: Lou Cax / Thí sinh: SBD 33 - Yumi Luong

 

 

  Stt: 87 / Photo: Khoi Tran / Thí sinh: SBD 28 - Bi Nguyễn

 

 

  Stt: 86 / Photo: Khoi Tran / Thí sinh: SBD 28 - Bi Nguyễn

 

 

  Stt: 85 / Photo: Khoi Tran / Thí sinh: SBD 28 - Bi Nguyễn

 

 

  Stt: 84 / Photo: Họ Đặng / Thí sinh: SBD 38 - Miu Mimi

 

 

  Stt: 83 / Photo: Họ Đặng / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

 

  Stt: 82 / Photo: Họ Đặng / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 81 / Photo: Hoàng Thanh Long / Thí sinh: SBD 21 - Amber Truong

 

 

  Stt: 80 / Photo: Hoàng Thanh Long / Thí sinh: SBD 24 - Diệp Tiểu Băng

 

 

  Stt: 79 / Photo: Hoàng Thanh Long / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 78 / Photo: Duong Minh Hung / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 77 / Photo: Duong Minh Hung / Thí sinh: SBD 10 - Nguyễn Trần Thiên Hà

 

 

  Stt: 76 / Photo: Duong Minh Hung / Thí sinh: SBD 03 - Lila Lilac

 

 

  Stt: 75 / Photo: Sơn Đầu To / Thí sinh: SBD 04 - Julie Ngọc Anh

 

 

  Stt: 74 / Photo: Sơn Đầu To / Thí sinh: SBD 04 - Julie Ngọc Anh

 

 

  Stt: 73 / Photo: Sơn Đầu To / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 72 / Photo: Tommy Teo / Thí sinh: SBD 38 - Miu Mimi

 

 

  Stt: 71 / Photo: Tommy Teo / Thí sinh: SBD 38 - Miu Mimi

 

 

  Stt: 70 / Photo: Tommy Teo / Thí sinh: SBD 23 - Nhi Nguyễn

 

 

  Stt: 69 / Photo: Thanh Nguyen / Thí sinh: SBD 36 - Angela Thuytrang

 

 

  Stt: 68 / Photo: Thanh Nguyen / Thí sinh: SBD 32 - Zãnh Lê

 

 

  Stt: 67 / Photo: Thanh Nguyen / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

 

  Stt: 66 / Photo: Peter Khoi Nguyen / Thí sinh: SBD 16 - Tỷ Muội Poh

 

 

  Stt: 65 / Photo: Peter Khoi Nguyen / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 64 / Photo: Peter Khoi Nguyen / Thí sinh: SBD 28 - Bi Nguyễn

 

 

  Stt: 63 / Photo: Ngọc Trần / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 62 / Photo: Ngọc Trần / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 61 / Photo: Ngọc Trần / Thí sinh: SBD 12 - Na Nguyễn

 

 

  Stt: 60 / Photo: Mai Duong Hao / Thí sinh: SBD 25 - Tiểu Bình Quả

 

 

  Stt: 59 / Photo: Mai Duong Hao / Thí sinh: SBD 31 - Châu Catherine

 

 

  Stt: 58 / Photo: Mai Duong Hao / Thí sinh: SBD 26 - Moonsj Truong

 

 

  Stt: 57 / Photo: Khôi Lê / Thí sinh: SBD 08 - Tuyết Gjao

 

 

  Stt: 56 / Photo: Hải Kim / Thí sinh: SBD 21 - Amber Truong

 

 

  Stt: 55 / Photo: Hải Kim / Thí sinh: SBD 21 - Amber Truong

 

 

  Stt: 54 / Photo: Hải Kim / Thí sinh: SBD 21 - Amber Truong

 

 

  Stt: 53 / Photo: Cao Thanh Hải / Thí sinh: SBD 36 - Angela Thuytrang

 

 

  Stt: 52 / Photo: Cao Thanh Hải / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

 

  Stt: 51 / Photo: Cao Thanh Hải / Thí sinh: SBD 35 - Minh Tâm Lê

 

Mời bạn xem tiếp 50 ảnh dự thi GIẢI ẢNH ĐẸP MISS DOF ở Phần 1 (click here)

 

DOFVIET

(tổng hợp)

Bài viết khác
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1298 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

1605 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

1934 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

3359 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

3308 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

3486 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3303 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4043 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7020 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4268 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3662 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3739 23-09-2018