Portrait (438)

DOF EVENT ÁO DÀI XUÂN 2022 (Lần 8 - 02/01/2022)


17-01-2022 1685

Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 với những ước mong 1 năm mới An Khang - Thịnh Vượng, cơn đại dịch Covid-19 sớm qua, hoa nở tuyết tan, người người lại xúng xính áo dài xuân rộn rã tiếng cười.

Model: DOF Models
MakeUp: Bắp Makeup
Photo: DOF CLUB
Location: Đền Hùng, Q1
Concept: Áo Dài Xuân 2022

Mời bạn cùng điểm lại tất cả những event ÁO DÀI XUÂN DOF

(Click vào ảnh hoặc tiêu đề để xem nội dung bài viết)

 

    DOF's Event 1 [2015]  ÁO DÀI XUÂN 1 (15/02/2015)

 

    DOF's Event 2 [2016]  ÁO DÀI XUÂN 2 (30/01/2016)

 

    DOF's Event 3 [2017]  ÁO DÀI XUÂN 3 (22/01/2017)

 

    DOF's Event 4 [2018]  ÁO DÀI XUÂN 4 (11/02/2018)

 

    DOF's Event 5 [2019]  ÁO DÀI XUÂN 5 (20/01/2019)

 

    DOF's Event 6 [2020]  ÁO DÀI XUÂN 6 (5/01/2020)

 

    DOF's Event 7 [2021]  ÁO DÀI XUÂN 7 (17/01/2021)

 

    DOF's Event 8 [2022]  ÁO DÀI XUÂN 8 (02/01/2022)

 

DOF'S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2022 (Lần 8 - 02/01/2022) được tổ chức tại Đền Hùng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với 3 mod xinh trong trang phục áo dài xuân rực rỡ đã để lại rất nhiều ảnh đẹp qua buổi chụp. Mời các bạn cùng thưởng thức.

 

 

Video: Nghiêng Song

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN OFFLINE

(Link FB)

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

[ 1 ]

NGỌC HUYỀN

Makeup: Bắp Makeup

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Cao Thanh Hải

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Dinh Ba Cuong

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Hùng Bin

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Nguyễn Luật

 

 

Ảnh: Piz Trang

 

 

Ảnh: Sơn Tùng

 

 

Ảnh: Tong Phep

 

 

Ảnh: Trần Văn Dũng

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Pat Pham

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

[ 2 ]

NGÔ LÝ TRÂN

Makeup: Bắp Makeup

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Đỗ Minh Hải

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hùng Bin

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Ngô Tuấn Hải

 

 

Ảnh: Nguyễn Luật

 

 

Ảnh: Nguyễn Luật

 

 

Ảnh: Nguyễn Luật

 

 

Ảnh: Pat Pham

 

 

Ảnh: Tan Nhat Phan

 

 

Ảnh: Tan Nhat Phan

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

[ 3 ]

THIEN NGAN

Makeup: Bắp Makeup

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Thach Ha

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Hùng Bin

 

 

Ảnh: Hùng Bin

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Ngo Thiet Hung

 

 

Ảnh: Nguyễn Luật

 

 

Ảnh: Quang Tran

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trầm Mặc Nguyễn

 

 

Ảnh: Trung Phan

 

 

Ảnh: Trung Phan

 

 

Ảnh: Trung Phan

 

 

Ảnh: Vnam Son

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

Ảnh: Xuân Thịnh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Chung VN

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

1. TRANG ĐIỂM

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

2. CHỤP ẢNH TẬP THỂ

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Tong Phep

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Trần Văn Dũng

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

3. HẬU TRƯỜNG CHỤP ẢNH

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Chau Ngoc Que

 

 

Ảnh: Chau Ngoc Que

 

 

Ảnh: Chau Ngoc Que

 

 

Ảnh: Chau Ngoc Que

 

 

Ảnh: Lam Tran Huu

 

 

Ảnh: Phùng Hứa Quốc

 

 

Ảnh: Ho Anh

 

 

Ảnh: Phùng Hứa Quốc

 

 

Ảnh: Ho Anh

 

 

Ảnh: Ho Anh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

4. TIỆC TẤT NIÊN 2021

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Bảy Búa

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

Bài viết khác
Ma nữ Halloween  (30/10/2022)

Ma nữ Halloween (30/10/2022)

by Nghiêng Song

1201 31-10-2022
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

by Nghiêng Song

1587 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1816 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

2175 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2284 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

4211 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

3955 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

4054 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3752 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4432 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7430 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4488 27-01-2019