Portrait (441)

DOF Offline tháng 7/2022 SEXY GIRLS (24/07/2022)


24-08-2022 1454

Mời bạn cùng đến với BST ảnh đẹp trong buổi sinh hoạt CLB nhiếp ảnh DOF vào sáng CN 24/07/2022 tại Đồng Diều GV với chủ đề SEXY GIRLS - NÀNG THƠ.

Model: DOF Models
MakeUp: Hồng Trần Team
Photo: DOF CLUB
Location: Đồng Diều Gò Vấp
Concept: Nàng Thơ

 

VIDEO CLIP TOÀN CẢNH BUỔI CHỤP SEXY GIRLS 24/07/2022

Video: Nghiêng Song

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Thăng Long - Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN OFFLINE

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

[ 1 ]

NHI PHẠM

Makeup: Hồng Trần

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Ngô Tuấn Hải

 

 

Ảnh: Ngô Tuân Hải

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

[ 2 ]

NGỌC TRẦN

Makeup: Hồng Trần

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Anh Phuong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Dong Hoa Vang

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

[ 3 ]

ĐÀI TRANG

Makeup: Hồng Trần

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Chuong Doan Manh

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP

Ảnh: Thăng Long - Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

Ảnh: Tiểu Bảo Trương

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Nguyen Ngoc Ninh

 

 

Ảnh: Ls Hùng Thắng

 

 

Ảnh: Quang Minh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

Bài viết khác
Ma nữ Halloween  (30/10/2022)

Ma nữ Halloween (30/10/2022)

by Nghiêng Song

1317 31-10-2022
DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

DOF Offline tháng 5/2022 SPORT MOTOR (07/05/2022)

by Nghiêng Song

1665 03-06-2022
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1958 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

2350 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

2384 18-11-2021
Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

4463 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

4124 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

4248 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3881 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4521 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7561 01-05-2019