Portrait (423)

DOF'S EVENT DÃ NGOẠI BIỂN 2020 (Lần 6, 5-6/12/2020)


11-01-2021 2392

DOF’s event biển năm nay được tổ chức xa hơn, về vùng biển Cổ Thạch, thời gian dài hơn với 2 ngày 2 đêm, khởi hành từ 21g khuya thứ Sáu 4/12/2020. Bài viết này như trang nhật ký thể hiện đầy đủ mọi hoạt động trong suốt chuyến đi, gồm 2 phần: Phần 1 là BST ảnh đẹp của 3 mod xinh trong 2 buổi chụp bikini, phần 2 là toàn cảnh hậu trường. Mời bạn cùng thưởng thức.

Model: DOF Models
MakeUp: Phúc Toàn
Photo: DOF CLUB
Location: Cổ Thạch, Bình Thuận
Concept: Bikini Biển

 

BUỔI CHỤP BIKINI 1 - SÁNG THỨ BẢY 5/12/2020

Video: Nghiêng Song

 

 

BUỔI CHỤP BIKINI 2 - SÁNG CN 6/12/2020

Video: Nghiêng Song

 

 

CHUYẾN THAM QUAN CỔ THẠCH SÁNG THỨ BẢY 5/12/2020

Video: Nghiêng Song

 

 

GALA DINNER TỐI THỨ BẢY 5/12/2020

Video: Nghiêng Song

 

 

PHOTOBOOK ẢNH ĐẸP MOD XINH TRONG TRANG PHỤC BIKINI

Video: Nghiêng Song

 

 

PHOTOBOOK HẬU TRƯỜNG TOÀN CẢNH CHUYẾN ĐI

Video: Nghiêng Song

 

 

BANNER DOF'S EVENT

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP 1 - 5/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP 2 - 6/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ GALA DINNER - 5/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

POSTER THÔNG TIN EVENT

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN DÃ NGOẠI BIỂN

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

TRANG PHỤC BIKINI DOF

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

3 MOD XINH THAM GIA EVENT

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

PHẦN 1

BST ẢNH ĐẸP MOD XINH

 

 

[ 1 ]

LE NGUYEN THANH NHA

Makeup: Phúc Toàn

 

 

TOÀN CẢNH 2 BUỔI CHỤP MOD THANH NHÃ

Video: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tri Phan

 

 

Ảnh: Trương Văn Bảy

 

 

THANH NHÃ TRONG TRANG PHỤC BIKINI DOF

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Khanh Nguyen

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Phạm Tâm

 

 

Ảnh: Quỳnh Án

 

 

Ảnh: Quỳnh Án

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Trương Văn Bảy

 

 

[ 2 ]

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Makeup: Phúc Toàn

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Hue Nguyen

 

 

Ảnh: Hue Nguyen

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Quỳnh Án

 

 

Ảnh: Quỳnh Án

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

THU HÀ TRONG TRANG PHỤC BIKINI DOF

 

 

Ảnh: Nghêng Song

 

 

Ảnh: Nghêng Song

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

[ 3 ]

TRẦN PHƯƠNG

Makeup: Phúc Toàn

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Đỗ Bình Kim Khánh

 

 

Ảnh: Hue Nguyen

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Phạm Tâm

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Trương Văn Bảy

 

 

TRẦN PHƯƠNG TRONG TRANG PHỤC BIKINI DOF

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

PHẦN 2

HẬU TRƯỜNG BUỔI CHỤP ẢNH

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP 1 - 5/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ TRƯỚC BUỔI CHỤP 2 - 6/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

 

LƯU NIỆM TẬP THỂ GALA DINNER - 5/12/2020

Ảnh: Nghiêng Song

(Link FB)

 

1. TRANG ĐIỂM & CHUẨN BỊ

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

2. GIAO LƯU MOD

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Trương Văn Bảy

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: Cuong Quan

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu - Trương Văn Bảy - Hue Nguyen

 

 

Ảnh: Kim Khánh - Bao Linh

 

3. GIAO LƯU NHIẾP

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Jack BK

 

 

Ảnh: Kim Khánh - Jack BK - Cuong Quan

 

4. GIAO LƯU NHIẾP MOD

 

 

Ảnh: Dien Nguyen Hieu

 

 

Ảnh: Hue Nguyen

 

 

Ảnh: DOF photos

 

 

Ảnh: DOF photos

 

 

Ảnh: DOF photos

 

5. HẬU TRƯỜNG CHỤP ẢNH

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Chí Hiếu

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

6. GALA DINNER

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Nguyễn Long

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Hue Nguyen

 

7. KHỞI HÀNH & DỌC ĐƯỜNG

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Trần Phương

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Hải Ninh

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

8. ẢNH ĐẸP LANDSCAPE

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Tien Le Quoc

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

Bài viết khác
Rừng xưa đã khép

Rừng xưa đã khép

by Nghiêng Song

2277 10-07-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

2513 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

2723 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

2713 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

3653 08-07-2019
PHÔI PHA

PHÔI PHA

by Nghiêng Song

6432 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4056 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3496 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3513 23-09-2018
Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

by DOF & Friends

4005 09-09-2018
Nhớ

Nhớ

by Nghiêng Song

3507 18-05-2018
Chiều sân ga

Chiều sân ga

by Nghiêng Song

4729 12-05-2018
Tĩnh vật với yếm lụa

Tĩnh vật với yếm lụa

by Nghiêng Song

7497 04-05-2018
Nỗi lòng cái yếm

Nỗi lòng cái yếm

by Nguyen Hoan

9168 03-05-2018
Bikini ngày hè

Bikini ngày hè

by Nghiêng Song

6552 21-03-2018
Ảnh đẹp offline tháng 3/2018, FREELANCE

Ảnh đẹp offline tháng 3/2018, FREELANCE

by DOF & Friends

7204 20-03-2018