Portrait (431)

Rừng xưa đã khép (Ảnh nude)


10-07-2021 3340

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.

Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude

 

Ta thấy em trong tiền kiếp

Với cọng buồn cỏ khô

 

 

 

Ta thấy em đang ngồi khóc

Khi rừng chiều đổ mưa

 

 

 

Rừng thu lá úa em vẫn chưa về

Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

 

 

 

Ta thấy em trong tiền kiếp

Với mặt trời lẻ loi

 

 

 

Ta thấy em đang ngồi hát

Khi rừng về nhiều mây

 

 

 

Rừng thu thay lá

Mây bay buồn rầu

 

 

 

Rừng đông buốt giá

Mưa bay dạt dào

 

 

 

Ta vẫn mong ta chờ mãi

Trên từng ngày quạnh hiu

 

 

 

Ta vẫn mong em về đấy

Cho đời bày cuộc vui

 

 

 

Mùa xuân đã đến, em hãy quay về

Rừng xưa đã khép em hãy ra đi

 

 

Bài viết khác
DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

DOF EVENT BIKINI 8 (12/03/2022)

by Nghiêng Song

1297 31-03-2022
DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

DOF EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022)

by DOF CLUB

1596 15-03-2022
DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

DOF’s Event BIKINI 7 (11/04/2021)

by DOF CLUB

1933 18-11-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021)

by DOF CLUB

3308 09-04-2021
Ảnh đẹp DON năm 2017

Ảnh đẹp DON năm 2017

by DOF CLUB

3483 15-03-2021
DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020)

by DOF CLUB

3302 03-09-2020
DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

DOF's Event BIKINI 6 (21/4/2019)

by DOFVIET

4035 08-07-2019
PHÔI PHA (Ảnh nude)

PHÔI PHA (Ảnh nude)

by Nghiêng Song

7014 01-05-2019
BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

BST ÁO DÀI XUÂN 2019 – DOF CLUB

by Nghiêng Song

4266 27-01-2019
Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, TRUNG THU

by DOF & Friends

3658 13-10-2018
HẰNG NGA

HẰNG NGA

by DOF & Friends

3738 23-09-2018
Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

Ảnh đẹp offline tháng 8/2018, LANDMARK 81

by DOF & Friends

4255 09-09-2018