Photographers

"Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá"

(Art is the most beautiful deception of all)

(Claude Debussy)

Đào Phúc Quang Vũ


Tên thật: Đào Phúc Quang Vũ

Năm sinh: 1982

Nơi sinh: Pleiku, Gia Lai

Nghề nghiệp: Photographer

Sở thích: Bóng đá, xem Film

Facebook: Đào Phúc Quang Vũ
Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Nàng hoa dã quỳ

Nàng hoa dã quỳ

by Đào Phúc Quang Vũ

2971 01-01-1970
Chiều đông Pleiku

Chiều đông Pleiku

by Đào Phúc Quang Vũ

2630 01-01-1970