Photographers

"Hãy chia sẻ ảnh đẹp của bạn, để chắp cánh chúng thành những tác phẩm"

DOF & Friends

DOF & Friends


Tên Group FB: DOF & Những người bạn
Sinh nhật: Tháng 4 / 2014
Địa chỉ: Sài Gòn
Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Số lượng thành viên: 10.000 người (3/2015)
Email: dofviet@yahoo.com

Facebook: DOF & Friends
Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 6/2017

by DOF & Friends

1606 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 6/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 6/2017

by DOF & Friends

1819 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 5/2017

by DOF & Friends

1598 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 5/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 5/2017

by DOF & Friends

1947 01-01-1970
22 mod áo dài CLB DOF tại Lăng Ông 14/5/2017

22 mod áo dài CLB DOF tại Lăng Ông 14/5/2017

by DOF & Friends

1953 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 4/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 4/2017

by DOF & Friends

2137 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 4/2017

by DOF & Friends

1714 01-01-1970
Áo yếm tôi yêu

Áo yếm tôi yêu

by DOF & Friends

2483 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 3/2017

by DOF & Friends

1940 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 3/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 3/2017

by DOF & Friends

2558 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 2/2017

by DOF & Friends

1801 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 2/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 2/2017

by DOF & Friends

2405 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 1/2017

by DOF & Friends

1605 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 1/2017

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 1/2017

by DOF & Friends

3519 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT năm 2016

Ảnh đẹp PORTRAIT năm 2016

by DOF & Friends

2924 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE năm 2016

by DOF & Friends

1666 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 12/2016

by DOF & Friends

1735 01-01-1970
Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

Ảnh đẹp LANDSCAPE tháng 11/2016

by DOF & Friends

1775 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 12/2016

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 12/2016

by DOF & Friends

2795 01-01-1970
Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 11/2016

Ảnh đẹp PORTRAIT tháng 11/2016

by DOF & Friends

2183 01-01-1970
Phương Thảo vẽ những ước mơ

Phương Thảo vẽ những ước mơ

by DOF & Friends

1713 01-01-1970
Yuny Heo mơ mộng bên những trái bong bóng

Yuny Heo mơ mộng bên những trái bong bóng

by DOF & Friends

1638 01-01-1970
Tiên Elly phiêu bồng trong những giấc mơ

Tiên Elly phiêu bồng trong những giấc mơ

by DOF & Friends

1822 01-01-1970
Sarah Young nắn nót từng nét cọ

Sarah Young nắn nót từng nét cọ

by DOF & Friends

1635 01-01-1970
Hải Yến thả hồn bên đồng cỏ xanh

Hải Yến thả hồn bên đồng cỏ xanh

by DOF & Friends

1981 01-01-1970
Ảnh đẹp DOF offline SINGLE BRIDE 6/11/2016

Ảnh đẹp DOF offline SINGLE BRIDE 6/11/2016

by DOF & Friends

2155 01-01-1970
BST ảnh ma mị lễ hội DOF Halloween 2016

BST ảnh ma mị lễ hội DOF Halloween 2016

by DOF & Friends

1933 01-01-1970