Photographers

"24 giờ 1 phút, bạn sẽ làm gì với 1 phút có thêm ấy"

FX Yam


Tên thật: Nguyễn Đình Trung

Ngày sinh: 23/08/1979

Nơi sinh: LaGi, Bình Thuận

Nghề nghiệp: Sale Manager

Sở thích: Photography

Email: fxndtrung@gmail.com

Facebook: FX Yam
Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Chút nắng cuối thu

Chút nắng cuối thu

by FX Yam

4836 01-01-1970
Mùa Hoa Oải Hương Năm Ấy

Mùa Hoa Oải Hương Năm Ấy

by FX Yam

3553 01-01-1970
From Paris with Love

From Paris with Love

by FX Yam

2898 01-01-1970
Ngã Ba DOF

Ngã Ba DOF

by FX Yam

3525 01-01-1970