Photographers

"Tiền không phải vạn năng,

Không tiền vạn vạn bất năng"

Họ Đặng


Tên thật:  Đặng Vũ

Ngày sinh: 15/10/1991
Nơi sinh: Tp Cần thơ
Nghề nghiệp: Tự do
Sở thích: Làm cái mình thích
Email: gdangart@gmail.com
Facebook: Họ Đặng
Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện