Photographers

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.
Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.
(Ralph Waldo Emerson)

Huy Bmt


Tên thật: Nguyễn Quang Huy

Ngày sinh: 13/9/1988

Nghề nghiệp: Kỹ sư mạng

Sở thích: Nhiếp ảnh

Facebook: Huy Bmt

Email: sietkhau@gmail.com

 Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Hằng Nga Giáng Trần

Hằng Nga Giáng Trần

by Huy Bmt

6214 01-01-1970