Models

"Cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười khi quá đau thương"

Nguyễn Nhung


Tên thật: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Ngày sinh: 07-05-1996

Nơi sinh: Đồng Nai

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 47kg

Số đo 3 vòng: 85-62-89

Ngành nghề: Diễn viên

Sở thích: Du lịch và shopping

Facebook: Nguyễn Nhung


 

 

Photo: Lee Vinh / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Bang Huu / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Bang Huu / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Tamcub81 / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Tồ Đại Hiệp / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

 

Photo: Huỳnh Giang / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Ngô Công Thuận / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: A Van Ta / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Bang Huu / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Dương Tuấn / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Pham Phuc / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Tâm Nguyễn Huỳnh / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Thu Tím / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Minh Nghĩa / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Pham Phuc / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Elvis Son / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Huy Phùng / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Trang Nguyễn

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Dương Tuấn / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Dương Tuấn / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Huy Phùng / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Long Nguyễn Ngọc

Photo: Trần Chí Sỹ / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Trần Tân

Photo: Ho Anh / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

Groom: Trần Tân

Photo: Phu Minh / Makeup: Trang Nguyễn

 

 

ĐẠI HỘI CÔ DÂU 2015

Video by: Nghiêng Song