Models

"Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó"

"If you see a friend without a smile; give him one of yours"

(Khuyết danh)

Pypy Ciu


Tên thật:

Ngày sinh:

Chiều cao:

Số đo 3 vòng:

Nghề nghiệp:

Sở thích:

Facebook: Pypy Ciu

Email: