Models

Song Nhi


Nickname: Song Nhi

Chiều cao: 174cm

Số đo 3 vòng: 85-60-90

Facebook: Song Nhi


 

Lưu niệm tập thể trước buổi chụp

Ảnh: Ha Trinh / Retouch: Nghiêng song

 

 

Clip hậu trường 2 buổi chụp ảnh và gala dinner

Video: Tieu Ho / Edit: Nghiêng Song

 

 

GIỚI THIỆU ẢNH ĐẸP SONG NHI

TRONG CHUYẾN ĐI BIỂN 8-9/12/2018

 

 

Pro5 Song Nhi

 

 

Ảnh: Bao Linh Luong

 

 

Ảnh: Đại Nguyễn

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Đức Nguyễn

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hehe Lee

 

 

Ảnh: Hehe Lee

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Hoàng Ngọc Toàn

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Huy Tiến

 

 

Ảnh: Huynh Van Tai

 

 

Ảnh: Le Nguyen

 

 

Ảnh: Le Nguyen

 

 

Ảnh: Lê Văn Liễu

 

 

Ảnh: Linh Bui

 

 

Ảnh: Linh Bui

 

 

Ảnh: Nguyễn Văn Anh

 

 

Ảnh: Phan Trí

 

 

Ảnh: Tiểu Bảo Trương

 

 

Ảnh: Tiểu Hổ

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Tin Le

 

 

Ảnh: Trần Long Giao

 

 

Ảnh: Trần Nhật Quang

 

 

Ảnh: Tran Tien

 

 

Ảnh: Tran Tien

 

 

Ảnh: Trịnh Thế Xương

 

 

Ảnh: Trịnh Thế Xương

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Van Tuan Nguyen

 

 

Ảnh: Nghiêng Song