Models

Suty Phuong


Tên thật: Nguyễn Thị Kim Phượng

Ngày sinh: 1994

Nơi sinh: Tiền Giang

Chiều cao: 168cm

Cân nặng: 50kg

Số đo 3 vòng: 76-64-90

Ngành nghề: Mẫu ảnh tự do

Sở thích: Du lịch

Facebook: Suty Phuong


DOF’S EVENT YẾM ĐÀO 3 – 23/04/2017

 

Model: SUTY PHUONG

Makeup: LyLy Đặng

Location: DOF Group

 

 

Ảnh: Bình Nx

 

 

Ảnh: Bình Nx

 

 

Ảnh: Brian Duong

 

 

Ảnh: Brian Duong

 

 

Ảnh: Dương Cầm

 

 

Ảnh: Dương Cầm

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Hung Tran

 

Ảnh: Huynh Huy

 

 

Ảnh: Huynh Huy

 

 

Ảnh: Lê Nguyên

 

 

Ảnh: Long Phan Phuoc

 

 

Ảnh: Long Phan Phuoc

 

 

Ảnh: Michael Abadie

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Đức

 

 

Ảnh: Nguyen Manh Hung Dung

 

 

Ảnh: Nhut Nguyen Quang

 

 

Ảnh: Peter Bibi

 

 

Ảnh: Phong Phan Hoai

 

 

Ảnh: Phong Phan Hoai

 

 

Ảnh: Phong Phan Hoai

 

 

Ảnh: Pham Phuc

 

 

Ảnh: Pham Phuc

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Son Dang Tuan

 

 

Ảnh: Sơn Tùng

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Trần Vũ Hoà