Models

Thương Lana


Tên thật: Độ Thị Thương

Ngày sinh: 27/03/1993

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Chiều cao: 165cm

Số đo 3 vòng: 83-60-87

Ngành nghề: Kinh doanh

Sở thích: Nhiếp ảnh, du lịch, nấu ăn, nghe nhạc

Facebook: Thương Lana


DOF’S EVENT YẾM ĐÀO 3 – 23/04/2017

 

Model: THƯƠNG LANA

Makeup: LyLy Đặng

Location: DOF Group

 

 

Ảnh: Brian Duong

 

 

Ảnh: David Nguyen

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xian Tran

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Hiếu Nghị

 

 

Ảnh: Nguyen Manh Hung Dung

 

 

Ảnh: Phien Tran

 

 

Ảnh: Pham Phuc

 

 

Ảnh: Tèo Lê