Photographers

"Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần"

Trần Hải Hậu


Tên thật: Trần Hải Hậu

Ngày sinh: 11/11/1988

Nơi sinh: Sài Gòn

Nghề nghiệp: Designer

Sở thích: Photography, bóng đá.

Email: haihau88@gmail.com

Facebook: Trần Hải Hậu


 Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Yếm Đào

Yếm Đào

by Trần Hải Hậu

4218 01-01-1970