Models

 "Đừng nói không thể khi không thử"

Trần Vy


Tên thật: Trần Thúy Vy 

Ngày sinh: 29/6/1996

Nơi sinh: Bình Phước

Chiều cao: 1m65

Cân nặng: 48kg

Số đo 3 vòng: 86-65-89

Ngành nghề: Quản lý game

Sở thích: Chụp hình

Facebook: Trần Vy


 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

 

Photo: Pham Phuc / Makeup: Hồ Anh

 

 

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Phong Nguyễn / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Tuan Pham Xuan / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Phu Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Trinh Bao Long / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Truong Thanh Minh / Makeup: Hồ Anh

 

 

Groom: Khanh Le

Photo: Phong Nguyen / Makeup: Hồ Anh

 

 

ĐẠI HỘI CÔ DÂU 2015

Video by: Nghiêng Song