Photographers

"Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật"

"Every science begins as philosophy and ends as art" (Will Durant)

Trung Thieu


Tên thật: Thiều Quang Trung

Sinh năm: 1970

Nghề nghiệp: IT

Sở thích: Ghiền cà phê, mê chộp ảnh

Facebook: Trung Thieu

Email: thieutrung@gmail.com

Điện thoại: 0908 082 308
Các CONCEPT ẢNH đã thực hiện
Dáng Ngọc

Dáng Ngọc

by Trung Thieu

4582 01-01-1970
Áo dài

Áo dài

by Trung Thieu

4212 01-01-1970
Mùa Thu Sài Gòn

Mùa Thu Sài Gòn

by Trung Thieu

4160 01-01-1970
Dấu xưa

Dấu xưa

by Trung Thieu

5527 01-01-1970