Photographers

Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết.

Nothing right can be accomplished in art without enthusiasm.

(Robert Schumann)

T-Shooter Tuấn


Tên thật:

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:

Sở thích:

Facebook: T-Shooter Tuấn

Email: