Models

Ty Na


Tên thật: Ngọc Anh

Ngày sinh: 29/10/1997

Nơi sinh: Đồng Nai

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 56kg

Số đo 3 vòng: 90-66-93

Ngành nghề: Sinh viên

Sở thích: Nhiếp ảnh

Facebook: Ty Na


DOF’S EVENT YẾM ĐÀO 3 – 23/04/2017

 

Model: TY NA

Makeup: Nguyễn Thị Thanh Phương

Location: DOF Group

 

 

Ảnh: Bình Nx

 

 

Ảnh: Bình Nx

 

 

Ảnh: Brian Duong

 

 

Ảnh: Công Nhã

 

 

Ảnh: Dương Cầm

 

 

Ảnh: Dương Tuấn

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Giam Xuan Tran

 

 

Ảnh: Michael Abadie

 

 

Ảnh: Minh Tâm Kakalot

 

 

Ảnh: Nghiêng Song

 

 

Ảnh: Nguyễn Đức

 

 

Ảnh: Nguyen Manh Hung Dung

 

 

Ảnh: Nguyễn Minh Đức

 

 

Ảnh: Nhut Nguyen Quang

 

 

Ảnh: Peter Bibi

 

 

Ảnh: Phien Tran

 

 

Ảnh: Phong Phan Hoai

 

 

Ảnh: Pham Phuc

 

 

Ảnh: Pham Phuc

 

 

Ảnh: Phuong Que Lac

 

 

Ảnh: Phuong Que Lac

 

 

Ảnh: Phuong Que Lac

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Saigon Cao Truong

 

 

Ảnh: Son Dang Tuan

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

 

 

Ảnh: Tâm Nguyễn Huỳnh

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Tèo Lê

 

 

Ảnh: Tiểu Bảo Trương

 

 

Ảnh: Tiểu Bảo Trương

 

 

Ảnh: To Ha Tran

 

 

Ảnh: Trần Vũ Hoà

 

 

Ảnh: Trần Vũ Hoà

 

 

Ảnh: Trần Vũ Hoà

 

 

Ảnh: Trần Vũ Hoà