News (104)

Danh sách thành viên CLB DOF 2017


13-08-2015 10440

Những THỂ LỆ cần biết khi tham gia CLB DOF (click here)

 

Thông tin tài khoản ngân hàng CLB DOF

- Ngân hàng: Vietcombank HCM

- STK: 007-100-099-4542

- Tên TK: PHẠM TRỌNG PHONG

- SĐT: 0912 479 480

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CLB  DOF 2017

 

- Tham gia đóng quỹ CLB DOF 100.000 đ/tháng

- Click vào tên để tới facebook thành viên

 

37. Thành Xuân Anh (8/2017)

36. Nguyễn Bảo Hưng (7/2017)

35. To Ha Tran (7/2017)
34. Arnon Darunpattanakul (7/2017)
33. Liao Morris (7/2017)

32. Phạm Đắc Tài (7/2017)
31. Anhthach Ha (7/2017)

 


30. Tôn Thất Quỳnh Án (7/2017)

29. Kevin Nguyen (7/2017)

28. Saigon Cao Truong (18/6/2017)

27. Phong Phan Hoai (3/2017)

26. Compo Bear (2/2017)
25. Brian Duong (1/2017)
24. Hà Văn (1/2017)
23. Linh Bui (1/2017)
22. Long Nguyễn (1/2017)
21. Huu Ha Tran (1/2017)

 


20. Giam Tran Xuan (1/2017)
19. Nguyễn Minh Đức (1/2017)
18. Dong Hoa Vang (1/2017)
17. Binh Nx (1/2017)
16. Dương Cầm (1/2017)
15. Nguyen Nguyen (1/2017)
14. Huỳnh Giang (1/2017)
13. Phan Tri (1/2017)
12. Hyoro Hyoro (1/2017)
11. Tiểu Bảo Trương (1/2017)
 


10. Trọng Phong (1/2017)
09. Hiếu Nghị (1/2017)
08. David Nguyen (1/2017)
07. Eric Henry (1/2017)
06. Lê Nguyên (1/2017)
05. Công Nhã (1/2017)
04. Trần Khải (1/2017)
03. BaoLinh Luong (1/2017)
02. Chung VN (1/2017)
01. Trương Văn Bảy (1/2017)

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CLB  DOF 2016

 

- Tham gia đóng quỹ CLB DOF 1tr/1năm

- Click vào tên để tới facebook thành viên

 

65. Nguyễn Minh Đức (Tham gia 11/2016)

64. Huy Tien (Tham gia 11/2016)

63. Công Nhã (Tham gia 11/2016)

62. Huy Trần (Tham gia 10/2016)

61. Linh Đặng (Tham gia 10/2016)

 

 

60. Chung VN (Tham gia 9/2016)

59. Phan Văn Cát (Tham gia 8/2016)
58. Khánh Công Trương (Gia hạn 8/2016)

57. Duynhuong Vuong (Gia hạn 7/2016)

56. Dương Cầm (Tham gia 7/2016)

55. Le Minh Tuan (Tham gia 7/2016)
54. Chàng Ngốc (Tham gia 6/2016)

53. BaoLinh Luong (Tham gia 6/2016)
52. Lê Sơn (Tham gia 6/2016)
51. Ephrem Huynh (Tham gia 6/2016)

 


50. Tiểu Bảo Trương (Tham gia 6/2016)
49. Huỳnh Giang (Tham gia 6/2016)

48. Tuan TK (Tham gia 5/2016)
47. Long Nguyễn (Tham gia 5/2016)

46. Quynhan Tonthat (Tham gia 4/2016)
45. Khai Tran (Gia hạn 10/2016)

44. Càphê Sữa (Tham gia 3/2016)

43. Trung Hiep Nguyen

42. Toan Khong Trong (Tham gia 2/2016)
41. Quynh Nguyen (Tham gia 2/2016)

 


40. Giam Xuantran (Tham gia 2/2016)

39. Linh Bui
38. Truong Thanh Minh

37. Quach Su

36. Kibakito Vn
35. Ho Thu

34. Nguyễn Luật

33. Le Hieu

32. Tuan Le Minh Anh

31. Minh Quang

 

 

30. Best Bud

29. Nguyễn Ngọc Trung
28. Đôn Nguyên
27. Chuong Doan Manh 
26. To Ha Tran
25. Tài Trần Đức
24. Dung Tran Van
23. Bằng Lăng
22. Tran Huu Chuong
21. Son Do Thai Son

 


20. Pham Xuan Tuan

19. Tâm Nguyễn Huỳnh

18. Trần Chí Sỹ

17. Hà Huy Chương

16. Ho Anh (Gia hạn 10/2016)

15. Eric Henry (Tung Thanh)

14. Quân Lưu

13. Phan Tri

12. Nguyễn Ngọc Cẩm

11. Dong Hoa Vang

 

 

10. Anchoret Arch

09. Binh Nx

08. Hai Vinh Le

07. Ngô Viễn An (Gia hạn 11/2016)

06. Long Trần

05. Vũ Nguyễn

04. Bana Pham

03. Nguyen Quang Hai (Gia hạn 10/2016)

02. Vinh Hoàng (Gia hạn 10/2016)

01. Nghiêng Song (Gia hạn 10/2016)

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỚI GIỮA NĂM 2016

 

05. Arkadiusz Kurnicki >>> 12/8/2016

04. Vinh Truong >>> 4/7/2016

03. Billy Vũ >>> 4/7/2016

02. Phong Hoàng >>> 12/9/2016

01. Vô Vi >>> 4/7/2016

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2015

 

87. Nguyen Phuong : (7/11) & (31/12/2015)

88. Hue Nguyen : (1/11) & (31/12/2015)

87. Hiep Mai Huu : (1/11) & (31/12/2015)

86. Thuyên Tường : (1/11) & (31/12/2015)

85. Mai Duong Hao : (1/11) & (31/12/2015)

84. Tran Huu Chuong : (1/11) & (31/12/2015)

83. Phan Trung : (1/11) & (31/12/2015)

82. Hoàng Hiệp Trần : (31/10) & (31/12/2015)

81. Thiên Nguyên Trần : (31/10) & (31/12/2015)

 

 

80. Bao Patrick Tran Chi : (31/10) & (31/12/2015)

79. Nguyễn Trung Hiệp : (31/10) & (31/12/2015)

78. Son Do Thai Son : (24/10/15) & (31/12/2015)

77. Huỳnh Dũng : (24/10/15) & (31/12/2015)

76. Vũ Nguyễn : (17/10/15) & (31/12/2015)

75. Dung Tran Van (17/10/15) & (31/12/2015)
74. Bằng Lăng (17/10/15) & (31/12/2015)
73. Nguyễn Ngọc Cẩm (17/10/15) & (31/12/2015)

72. Anchoret Arch (9/10/15) & (31/12/2015)

71. Nguyễn Tiến Thịnh (20/9/15) & (31/12/2015)

 

 

70. Linh Bui (19/9/15) & (31/12/2015)
69. Quoc Anh Nguyen Gia (19/9/15) & (31/12/2015)
68. Nguyen Thai Nguyen (19/9/15) & (31/12/2015)
67. Dong Hoa Vang (19/9/15) & (31/12/2015)

66. Toan Cua (12/9/15) & (31/12/2015)

65. Kiều Trường (12/9/15) & (31/12/2015)
64. Le Cao Lam (12/9/15) & (31/12/2015)

63. Long Trần (22/8 - 22/11/15) & (31/12/2015)
62. Trieu Duong Vu (22/8 - 22/11/15)

61. Trinh Bao Long (16/8 - 16/11/15) & (31/12/2015)

 


60. Phạm Hoàng (16/8 - 16/11/15) & (31/12/2015)
59. Ho Thu (15/8 - 15/11/15) & (31/12/2015)
58. Nguyen Hieu (15/8 - 15/11/15) & (31/12/2015)
57. Loc Nguyen (15/8 - 15/11/15)
56. Vinh Truong Nguyen Quang (15/8 - 15/11/15) & (31/12/2015)

55. Vân Anh Nguyễn (9/8 - 9/11/15) & (31/12/2015)

54. Huỳnh Giang (9/8 - 9/11/15)

53. Truong Thanh Minh (8/8 - 8/11/15) & (31/12/2015)

52. Tâm Nguyễn Hùynh (1/8 - 1/11/15) & (31/12/2015)

51. Phu Minh (1/8 - 1/11/15) & (31/12/2015)


 

50. Phan Van Binh (2/8 - 2/11/15) & (31/12/2015)

49. Tuấn Duy (1/8 - 1/11/15)

48. Hao Nguyen (25/7 - 25/10/15) & (31/12/2015)

47. Tho Nguyen (25/7 - 25/10/15) & (31/12/2015)

46. Quach Su (25/7 - 25/10/15) & (31/12/2015)

45. Kibakito Vn (18/7 - 18/10/15) & (31/12/2015)

44. Tung Thanh (18/7 - 18/10/15) & (31/12/2015)

43. Vnam Sơn (18/7 - 18/10/15) & (31/12/2015)

42. Văn Ngọc Cường (18/7 - 18/10/15) & (31/12/2015)

41. Le Trung Thu (18/7 - 18/10/15)

 

 

40. Henry Nguyen (12/7 - 12/10/15)

39. Hoàng Ngọc Toàn (11/7 - 11/10/15)  & (31/12/15)

38. Ngô Viễn An (11/7 - 11/10/15) & (31/12/2015)

37. Thai Pham Quang (11/7 - 11/10/15)

36. trần đức hoàng (11/7 - 11/10/15)

35. Ha Trung Dung (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

34. Senditruc Nguyễn (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

33. Quynh Nguyen (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

32. Danh Thanh Danh (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

31. Đặng Tuấn Trung (4/7 - 4/10/15)

 

 

30. Đôn Nguyên (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

29. Hà Huy Chương (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

28. Trần Chí Sỹ (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

27. Tan Khue Pham (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

26. Triết Minh Nguyễn (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

25. Chuong Doan Manh (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

24. Tuan Le Minh Anh (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

23. Cao Thanh Hải (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

22. Luat Freeman (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

21. Tuan Pham Xuan (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

 

 

20. Thu Tím (4/7 - 4/10/15)

19. Trần Thái Châu (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

18. Đoàn Sáng (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

17. To Ha Tran (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

16. A van Ta (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

15. Quân Lưu (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

14. Màu Mắt Biếc (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

13. Khanh NC (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

12. Le Hieu (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

11. Duc Nguyen (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

 

 

10. Toan Khong Trong (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

09. Lâm PentaKill (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

08. Minh Quang (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

07. Tuan Doan (4/7 - 4/10/15)

06. Do Nguyen Thanh (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

05. Càphê Sữa (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

04. Lê Hồng Trang (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

03. Hưng Long (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

02. Duong Minh Hung (4/7 - 4/10/15) & (31/12/2015)

01. Hoang Huu Phuoc (22/8 - 22/11/15) & (31/12/2015)

 

 

CÂU LẠC BỘ DOF

 

 Bài viết khác
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2022

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2022

by Nghiêng Song

1086 10-01-2023
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2021

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2021

by Nghiêng Song

1479 18-01-2022
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2020

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2020

by DOF CLUB

2149 08-02-2021
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2019

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2019

by DOF CLUB

3011 23-01-2020
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2018

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2018

by DOFVIET

4208 20-01-2019
DOF’s Event WORLDCUP 2018

DOF’s Event WORLDCUP 2018

by DOFVIET

3800 08-07-2018
DOF’s Event WORLDCUP 2014

DOF’s Event WORLDCUP 2014

by DOFVIET

4353 22-05-2018
DOF's Event BIKINI 5 (8/4/2018)

DOF's Event BIKINI 5 (8/4/2018)

by DOFVIET

5605 03-05-2018
DOF KHAI XUÂN 2018

DOF KHAI XUÂN 2018

by DOFVIET

3295 28-02-2018
ĐÊM GALA CHUNG KẾT MISS DOF 2017

ĐÊM GALA CHUNG KẾT MISS DOF 2017

by DOFVIET

5315 17-12-2017
NGÔI NHÀ CHUNG MISS DOF 2017

NGÔI NHÀ CHUNG MISS DOF 2017

by DOFVIET

4371 06-12-2017
Một vài chia sẻ khi chụp ảnh áo dài

Một vài chia sẻ khi chụp ảnh áo dài

by Nghiêng Song

6352 02-09-2017
HỌP BÁO MISS DOF 2017  (5/8/2017)

HỌP BÁO MISS DOF 2017 (5/8/2017)

by Nghiêng Song

5064 09-08-2017
360 ĐỘ - MISS DOF 2017

360 ĐỘ - MISS DOF 2017

by DOFVIET

6326 03-08-2017
MISS DOF 2017 – Sân chơi cho người mê ảnh

MISS DOF 2017 – Sân chơi cho người mê ảnh

by Saigon Cao Truong

4601 31-07-2017
Thông cáo báo chí MISS DOF 2017

Thông cáo báo chí MISS DOF 2017

by Nguyễn Minh Đức

3481 30-07-2017
DOF's Event BIKINI 4 (25/6/2017)

DOF's Event BIKINI 4 (25/6/2017)

by Nghiêng Song

7863 19-07-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 3 (23/4/2017)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 3 (23/4/2017)

by Nghiêng Song

8848 01-05-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 2 (17/8/2014)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 2 (17/8/2014)

by Nghiêng Song

6268 13-04-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 1 (23/2/2014)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 1 (23/2/2014)

by Nghiêng Song

7612 12-04-2017
DOF Offline 1/1/2017 Tôi vẽ ước mơ tôi

DOF Offline 1/1/2017 Tôi vẽ ước mơ tôi

by DOF & Friends

4484 18-01-2017
DOF's Event - Lễ hội hoá trang HALLOWEEN 2016

DOF's Event - Lễ hội hoá trang HALLOWEEN 2016

by Nghiêng Song

3348 18-10-2016