News (104)

Tổng hợp tất cả những thông tin về CLB DOF


14-08-2015 7491

Chào các bạn,

 

Đã từ lâu DOF luôn là một điểm hẹn nhiếp ảnh lý tưởng cho tất cả những ai đam mê yêu thích bộ môn này. CLB DOF được thành lập nhằm mở rộng hơn nữa các hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp và vui tươi hơn. Để các bạn dễ dàng theo dõi mọi thông tin về CLB DOF, bài viết này sẽ tổng hợp lại cho các bạn một cái nhìn bao quát. (Click vào hình hoặc tựa để xem chi tiết)

 

CÁC SỰ KIỆN NHIẾP ẢNH LỚN CỦA CLB DOF

(Được cập nhật thường xuyên khi diễn ra sự kiện mới)

 

    Click vào logo DOF xem thông tin trên FB

 

  NHỮNG BÀI TỔNG HỢP  

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2022

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2021

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2020

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2019

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2018

 

    DOF's Diary  NHẬT KÝ BIKINI TRIP DOF [ 2015-NOW ]

 

  NĂM 2023  

 

    DOF's Offline 01/2023  ÁO DÀI XUÂN (01/01/2023) (Link FB)

 

  NĂM 2022  

 

    DOF's Offline 12/2022  BIKINI BIỂN VĨNH HY (3-4/12/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 11/2022  VÕ TẮC THIÊN (27/11/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 10/2022  NÀNG THƠ (15/10/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 09/2022  HẰNG NGA (10/09/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 08/2022  ÁO DÀI (27/08T/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 07/2022  SEXY GIRLS (24/07/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 06/2022  SINGLE BRIDES (11/06/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 05/2022  SPORT MOTOR (07/05/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 04/2022  ÁO DÀI & HOA KÈN (02/04/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 03/2022  EVENT BIKINI 8 (12/03/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 02/2022  EVENT YẾM ĐÀO 6 (19/02/2022) (Link FB)

 

    DOF's Offline 01/2022  EVENT ÁO DÀI XUÂN 8 (02/01/2022) (Link FB)

 

  NĂM 2021  

 

    DOF's Offline 12/2021  YEAR-END PICNIC (12/12/2021) (Link FB)

 

    DOF's Offline 11/2021  CHÀO NGÀY MỚI (21/11/2021) (Link FB)

 

    DOF's Offline 04/2021  EVENT BIKINI 7 (11/04/2021) (Link FB)

 

    DOF's Offline 03/2021  EVENT YẾM ĐÀO 5 (07/03/2021) (Link FB)

 

    DOF's Offline 01/2021  EVENT ÁO DÀI XUÂN 7 (17/01/2021) (Link FB)

 

  NĂM 2020 

 

    DOF's Offline 12/2020  EVENT DÃ NGOẠI BIỂN 6 (5-6/12/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 11/2020  SEXY SPORT (22/11/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 10/2020  SINGLE BRIDES (18/10/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 09/2020  HẰNG NGA (06/09/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 08/2020  PRINCESS (28/06/2020) (Link FB) (Giãn cách Covid 2)

 

    DOF's Offline 07/2020  CỔ PHỤC VIỆT (26/07/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 06/2020  CỔ TRANG (07/06/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 05/2020  THÁNG 5 VỀ (17/05/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 04/2020  SAIGON YACHT (29/05/2020) (Link FB) (Giãn cách Covid 1)

 

    DOF's Offline 03/2020  MAXI STYLE (15/03/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 02/2020  EVENT YẾM ĐÀO 4 (16/02/2020) (Link FB)

 

    DOF's Offline 01/2020  EVENT ÁO DÀI XUÂN 6 (5/1/2020) (Link FB)

 

  NĂM 2019 

 

    DOF's Offline 12/2019  EVENT DÃ NGOẠI BIỂN 5 (7-8/12/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 11/2019  FREE STYLE (17/11/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 10/2019  SEXY STYLE (13/10/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 09/2019  TRUNG THU (8/9/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 08/2019  ĐẠI HỘI DÂU DOF 4 (25/8/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 07/2019  COSPLAY (14/7/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 06/2019  FREE STYLE (16/6/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 05/2019  ÁO DÀI MAI PHƯƠNG (12/5/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 04/2019  EVENT BIKINI 6 (21/4/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 03/2019  8-3 ĐÓN EM VỀ (3/3/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 02/2019  ÁO DÀI XUÂN 2019 (20/1/2019) (Link FB)

 

    DOF's Offline 01/2019  ĐÊM CK MISS SPRING 2019 (31/12/2018) (Link FB)

 

 

  NĂM 2018     (Link FB)

 

    DOF's Offline 12/2018  DÃ NGOẠI BIỂN 4 (Link FB)

 

    DOF's Offline 11/2018  HƯƠNG CỎ (Link FB)

 

    DOF's Offline 10/2018  CHO NGÀY TỰU TRƯỜNG (Link FB)

 

    DOF's Offline 9/2018  TRUNG THU 2018 (Link FB)

 

    DOF's Offline 8/2018  LANDMARK 81 (Link FB)

 

    DOF's Offline 7/2018  ÁO DÀI GIA ĐỊNH (Link FB)

 

    DOF's Offline 6/2018  WORLDCUP 2018 (10/6/2018) (Link FB)

 

    DOF's Offline 5/2018  CHIỀU SÂN GA (Link FB)

 

    DOF's Offline 4/2018  EVENT BIKINI 5 (8/4/2018) (Link FB)

 

    DOF's Offline 3/2018  FREELANCE (Link FB)

 

    DOF's Offline 2/2018  ÁO DÀI XUÂN 2018 (11/2/2018) (Link FB)

 

    DOF's Offline 1/2018  HAPPY NEW YEAR 2018 (Link FB)

 

 

  NĂM 2017 

 

    TOÀN CẢNH CUỘC THI HOA KHÔI ẢNH MISS DOF 2017

 

    DOF's Event 6 [2017]  DÃ NGOẠI BIỂN 3 (2-3/12/2017) - MISS DOF 2017

 

    DOF's Event 5 [2017]  ĐẠI HỘI COSPLAY 3 (12&19/11/2017) - MISS DOF 2017

 

    DOF's Event 4 [2017]  ĐẠI HỘI 100 CÔ DÂU DOF 3 (13/8/2017)

 

    DOF's Event 3 [2017]  BIKINI 4 (25/6/2017)

 

    DOF's Event 2 [2017]  YẾM ĐÀO 3 (23/4/2017)

 

    DOF's Event 1 [2017]  ÁO DÀI XUÂN 2017 (22/1/2017)

 

  NĂM 2016 

 

    DOF's Event 6 [2016]  DÃ NGOẠI BIỂN 2 (17-18/12/2016)

 

    DOF's Event 5 [2016]  HALLOWEEN 2 (29/10/2016)

 

    DOF's Event 4 [2016]  ĐẠI HỘI 100 CÔ DÂU DOF 2 (21/8/2016)

 

    DOF's Event 3 [2016]  BIKINI 3 (11/6/2016)

 

    DOF's Event 2 [2016]  DOF GRAND OPENING - THỦ ĐỨC, TP.HCM (28/5/2016)

 

    DOF's Event 1 [2016]  ÁO DÀI XUÂN 2016 (30/1/2016)

 

  NĂM 2015 

 

    TOÀN CẢNH CUỘC THI HOA KHÔI ẢNH MISS DOF 2015

 

    DOF's Event 6 [2015]  DÃ NGOẠI BIỂN 1 (6-7-8/1/2016) - MISS DOF 2015

 

    DOF's Event 5 [2015]  ĐẠI HỘI COSPLAY 2 (19-20/12/2015) - MISS DOF 2015

 

    DOF's Event 4 [2015]  ĐẠI HỘI CÔ DÂU DOF 1 (16/8/2015)

 

    DOF's Event 3 [2015] THÀNH LẬP CLB NHIẾP ẢNH DOF (18/7/2015) (Link CLIP)

 

 

CÁC SỰ KIỆN NHIẾP ẢNH LỚN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CLB DOF

(Số lượng các sự kiện còn nhiều hơn nữa đang được tổng hợp & cập nhật)

 

    DOF's Event 2 [2015] BIKINI 2 (25/4/2015)

 

    DOF's Event 1 [2015]  ÁO DÀI XUÂN 1 (15/02/2015)

 

  NĂM 2014 

 

    TOÀN CẢNH CUỘC THI HOA KHÔI ẢNH MISS DOF 2014

 

    DOF's Event HALLOWEEN 2014 (31/10/2014)

 

    DOF's Event YẾM ĐÀO 2 (17/8/2014)

 

    DOF's Event WORLDCUP 2014 (29/6/2014)

 

    DOF's Event BIKINI 1 (13/4/2014)

  

    DOF's Event YẾM ĐÀO 1 (23/2/2014)

 

    DOF's Event DOF GRAND OPENING - Q3, TP.HCM (29/9/2013)

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU: NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CLB DOF

 

    THÀNH LẬP CLB NHIẾP ẢNH DOF (18/7/2015)

 

    Những THỂ LỆ cần biết khi tham gia CLB DOF

 

   Danh sách thành viên CLB DOF

 

   Giới thiệu Logo, Thẻ & Áo thành viên CLB DOF

 

    Chân dung nhiếp DOF

 

    Danh sách các thành viên đặt áo & khăn CLB DOF

 

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH DOF

 

 

Với những người hoạt động trong lãnh vực nhiếp ảnh, có lẽ ai cũng biết về 3 từ DOF. DOF (viết tắt Depth Of Field) là một thuật ngữ chỉ độ nét trong nhiếp ảnh, là yếu tố không thể thiếu trong mỗi bức ảnh. Một bức ảnh không rõ nét, đồng nghĩa với việc một bức ảnh hỏng, hoặc một bức ảnh diễn tả một cảnh sắc mơ hồ hư thực, không có trọng tâm, điểm nhấn.

 

DOF cũng là tên gọi của câu lạc bộ nhiếp ảnh, tính đến nay (8/2017) đã có 19.000 thành viên cả trong nước lẫn ngoài nước. CLB DOF thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nhiếp ảnh, như chụp ảnh, hướng dẫn kỹ thuật chụp ảnh và hậu kỳ ảnh. Đặc biệt luôn tổ chức các sự kiện lớn, khoảng 2 tháng 1 lần, trải dài 4 năm qua. Đáng kể nhất là các kỳ thi người đẹp qua ảnh MISS DOF thu hút hàng ngàn người tham dự.

 

DOF có website hoạt động chính thức về ảnh dưới tên truy cập www.DOFVIET.net - đây là một trang ảnh hoàn toàn do chính các thành viên trong DOF giao lưu post ảnh. Trên website này đã có rất nhiều bộ sưu tập ảnh hàng tháng về ảnh chân dung, phong cảnh và cả nghệ thuật nhiếp ảnh NUDE.

 

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội facebook, DOF có nhiều group hoạt động nhiếp ảnh, như: DOF & FRIENDS (Nhóm hoạt động chính thức của CLB), DOF OF NUDE (DON), DOF SHOPPING, DOF MODEL, DOF MEMBER & DOF LEADER. Tất cả các group này đều hoạt động hướng về sân chơi nhiếp ảnh DOF.

 

 

Những mốc thời gian đáng nhớ tại DOF:

 

  • 29/09/2013:   DOF được thành lập với tên gọi DOF Coffee, tại 590F1, CMT8, Q3
  • 29/08/2014:   Website DOFVIET.NET ra đời
  • 12/11/2014:   Tổ chức Cuộc thi người đẹp qua ảnh MISS DOF 2014 – Mùa giải thứ nhất
  • 18/07/2015:   Thành lập Câu lạc bộ nhiếp ảnh DOF
  • 19/09/2015:   Tổ chức Cuộc thi người đẹp qua ảnh MISS DOF 2015 – Mùa giải thứ hai
  • 02/04/2016:   Thành lập Công ty Cổ phần DOF Group
  • 28/05/2016:   DOF được dời về địa chỉ: 64 Đường 10, Kp5, P.HBC, Thử Đức
  • 30/06/2017:   Tổ chức Cuộc thi người đẹp qua ảnh MISS DOF 2017 – Mùa giải thứ ba

 

CLB NHIẾP ẢNH DOF

 

Chủ nhiệm: Phạm Trọng Phong

Ngành nghề: Kiến trúc sư, Nhiếp ảnh

Hội viên CLB Nhiếp ảnh KTS TP.HCM

Mobile: 0912 479 480

Email: phamtrongphong@gmail.com

Website: www.dofviet.net

 

      

 Bài viết khác
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2022

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2022

by Nghiêng Song

1087 10-01-2023
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2021

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2021

by Nghiêng Song

1479 18-01-2022
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2020

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2020

by DOF CLUB

2149 08-02-2021
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2019

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2019

by DOF CLUB

3011 23-01-2020
NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2018

NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH DOF 2018

by DOFVIET

4208 20-01-2019
DOF’s Event WORLDCUP 2018

DOF’s Event WORLDCUP 2018

by DOFVIET

3800 08-07-2018
DOF’s Event WORLDCUP 2014

DOF’s Event WORLDCUP 2014

by DOFVIET

4353 22-05-2018
DOF's Event BIKINI 5 (8/4/2018)

DOF's Event BIKINI 5 (8/4/2018)

by DOFVIET

5606 03-05-2018
DOF KHAI XUÂN 2018

DOF KHAI XUÂN 2018

by DOFVIET

3295 28-02-2018
ĐÊM GALA CHUNG KẾT MISS DOF 2017

ĐÊM GALA CHUNG KẾT MISS DOF 2017

by DOFVIET

5316 17-12-2017
NGÔI NHÀ CHUNG MISS DOF 2017

NGÔI NHÀ CHUNG MISS DOF 2017

by DOFVIET

4372 06-12-2017
Một vài chia sẻ khi chụp ảnh áo dài

Một vài chia sẻ khi chụp ảnh áo dài

by Nghiêng Song

6352 02-09-2017
HỌP BÁO MISS DOF 2017  (5/8/2017)

HỌP BÁO MISS DOF 2017 (5/8/2017)

by Nghiêng Song

5064 09-08-2017
360 ĐỘ - MISS DOF 2017

360 ĐỘ - MISS DOF 2017

by DOFVIET

6326 03-08-2017
MISS DOF 2017 – Sân chơi cho người mê ảnh

MISS DOF 2017 – Sân chơi cho người mê ảnh

by Saigon Cao Truong

4601 31-07-2017
Thông cáo báo chí MISS DOF 2017

Thông cáo báo chí MISS DOF 2017

by Nguyễn Minh Đức

3481 30-07-2017
DOF's Event BIKINI 4 (25/6/2017)

DOF's Event BIKINI 4 (25/6/2017)

by Nghiêng Song

7863 19-07-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 3 (23/4/2017)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 3 (23/4/2017)

by Nghiêng Song

8848 01-05-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 2 (17/8/2014)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 2 (17/8/2014)

by Nghiêng Song

6268 13-04-2017
DOF’s Event YẾM ĐÀO 1 (23/2/2014)

DOF’s Event YẾM ĐÀO 1 (23/2/2014)

by Nghiêng Song

7612 12-04-2017
DOF Offline 1/1/2017 Tôi vẽ ước mơ tôi

DOF Offline 1/1/2017 Tôi vẽ ước mơ tôi

by DOF & Friends

4484 18-01-2017
DOF's Event - Lễ hội hoá trang HALLOWEEN 2016

DOF's Event - Lễ hội hoá trang HALLOWEEN 2016

by Nghiêng Song

3348 18-10-2016