News (87)

CA TY MUINE RESORT – Ngôi Nhà Chung MISS DOF 2017

Hiện nay, trong các chương trình sự kiện tôn vinh sắc đẹp thì sự hợp tác giữa ban tổ chức và các cơ sở lưu trú du lịch đem lại được nhiều lợi ích cho khán giả theo dõi về mặt thông tin quảng bá cũng như lựa chọn về địa điểm của sản phẩm và dịch vụ du lịch của cơ sở đó.


1 2 3