Portrait (383)

Nhớ

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là.. tôi là ai?

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ra đi, em đi.. bỏ lại dặm trường

Ngàn dâu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm"

(Em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn)


Model: Tran Thi Hoai Thuong
MakeUp: Phạm Mỹ Duyên
Photo: Nghiêng Song
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: Chiều sân ga
Hà Nội & Em

Hà Nội & Em

by Linh Văn Đinh

2598 30-03-2015
Nè Con Gái !!!

Nè Con Gái !!!

by Nghiêng Song

2029 15-03-2015
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

2101 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

1553 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

1955 05-02-2015
Nắng

Nắng

by Đoàn Lưu Ký

1343 03-02-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10