Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Áo trắng

Áo trắng

by Linh Văn Đinh

5948 09-04-2015
Bụi Phố

Bụi Phố

by Lê Anh Luận

2401 08-04-2015
Sexy với BMW-Z4

Sexy với BMW-Z4

by Phong Pro

3212 06-04-2015
Giao đấu

Giao đấu

by Taurus Nguyen

2548 03-04-2015
Hà Nội & Em

Hà Nội & Em

by Linh Văn Đinh

3231 30-03-2015
Nè Con Gái !!!

Nè Con Gái !!!

by Nghiêng Song

2314 15-03-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10