Portrait (423)

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

2368 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

2334 04-06-2015
Phượng hồng

Phượng hồng

by Linh Văn Đinh

16073 03-06-2015
Baby in car

Baby in car

by Nguyen Quang Hai

4483 05-05-2015
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

6957 20-04-2015
Áo trắng

Áo trắng

by Linh Văn Đinh

7748 09-04-2015
Bụi Phố

Bụi Phố

by Lê Anh Luận

3104 08-04-2015
Sexy với BMW-Z4

Sexy với BMW-Z4

by Phong Pro

4147 06-04-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10