Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

2433 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

1711 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

2134 05-02-2015
Nắng

Nắng

by Đoàn Lưu Ký

1547 03-02-2015
Hương hoa cỏ lau

Hương hoa cỏ lau

by Quang Khue

2222 08-01-2015
A Little Love

A Little Love

by Nghiêng Song

5771 02-01-2015
Cô gái Trung Hoa

Cô gái Trung Hoa

by Thành Luân

5509 23-12-2014
Autumn Sunshine

Autumn Sunshine

by Ken Thái

2255 28-11-2014

11 12