Portrait (423)

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude
Giao đấu

Giao đấu

by Taurus Nguyen

3278 03-04-2015
Hà Nội & Em

Hà Nội & Em

by Linh Văn Đinh

5614 30-03-2015
Nè Con Gái !!!

Nè Con Gái !!!

by Nghiêng Song

3041 15-03-2015
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

3502 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

2253 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

2610 05-02-2015

11 12 13