Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Áo dài

Áo dài

by Đoàn Lưu Ký

2350 06-02-2015
I don't care

I don't care

by Lạc Thanh Tuấn

1662 05-02-2015
Nỗi Nhớ

Nỗi Nhớ

by Đặng Chức

2090 05-02-2015
Nắng

Nắng

by Đoàn Lưu Ký

1512 03-02-2015
Hương hoa cỏ lau

Hương hoa cỏ lau

by Quang Khue

2148 08-01-2015
A Little Love

A Little Love

by Nghiêng Song

5591 02-01-2015
Cô gái Trung Hoa

Cô gái Trung Hoa

by Thành Luân

5208 23-12-2014
Autumn Sunshine

Autumn Sunshine

by Ken Thái

2153 28-11-2014
Chút nắng cuối thu

Chút nắng cuối thu

by FX Yam

3221 25-11-2014

11 12