Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
From Paris with Love

From Paris with Love

by FX Yam

2201 11-11-2014
Yếm Đào

Yếm Đào

by Trần Hải Hậu

3090 09-11-2014
Ngã Ba DOF

Ngã Ba DOF

by FX Yam

2837 03-11-2014
Nắng, Gió và Em

Nắng, Gió và Em

by Masta Bin

2577 02-11-2014
Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

by Masta Bin

3095 29-10-2014
Một Mình

Một Mình

by Đặng Chức

3158 17-10-2014
Dáng Ngọc

Dáng Ngọc

by Trung Thieu

3706 07-10-2014
Beauty Duc Ngoc Do

Beauty Duc Ngoc Do

by Duc Ngoc Do

2818 19-09-2014
Áo dài

Áo dài

by Trung Thieu

3232 18-09-2014
Mùa Thu Sài Gòn

Mùa Thu Sài Gòn

by Trung Thieu

3348 09-09-2014
Dấu xưa

Dấu xưa

by Trung Thieu

4140 29-08-2014

11 12