Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Chút nắng cuối thu

Chút nắng cuối thu

by FX Yam

3342 25-11-2014
From Paris with Love

From Paris with Love

by FX Yam

2261 11-11-2014
Yếm Đào

Yếm Đào

by Trần Hải Hậu

3263 09-11-2014
Ngã Ba DOF

Ngã Ba DOF

by FX Yam

2913 03-11-2014
Nắng, Gió và Em

Nắng, Gió và Em

by Masta Bin

2718 02-11-2014
Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

by Masta Bin

3247 29-10-2014
Một Mình

Một Mình

by Đặng Chức

3247 17-10-2014
Dáng Ngọc

Dáng Ngọc

by Trung Thieu

3790 07-10-2014
Beauty Duc Ngoc Do

Beauty Duc Ngoc Do

by Duc Ngoc Do

2889 19-09-2014
Áo dài

Áo dài

by Trung Thieu

3327 18-09-2014
Mùa Thu Sài Gòn

Mùa Thu Sài Gòn

by Trung Thieu

3442 09-09-2014
Dấu xưa

Dấu xưa

by Trung Thieu

4324 29-08-2014

11 12