Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

2781 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2525 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

4944 30-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10