Portrait (383)

Nhớ

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là.. tôi là ai?

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ra đi, em đi.. bỏ lại dặm trường

Ngàn dâu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm"

(Em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn)


Model: Tran Thi Hoai Thuong
MakeUp: Phạm Mỹ Duyên
Photo: Nghiêng Song
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: Chiều sân ga
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

2389 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2159 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

4271 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

4058 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

3357 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

3416 28-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10