Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

2700 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2441 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

4779 30-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10