Portrait (423)

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

3619 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

5177 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

6022 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

6414 31-03-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10