Portrait (407)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2020 (Lần 6, 5/1/2020)

Thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đáng quý nhất của mỗi chúng ta. Tại thời điểm ấy, cũng chính vì ta chưa đủ lớn khôn, trưởng thành, mà ta lại có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn. Quả thật, nếu được chọn, ta vẫn muốn chìm đắm trong độ thanh xuân lần thứ hai.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2020
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

3032 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

2881 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

5313 30-04-2017
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

5762 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

5347 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

4308 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

14172 07-02-2017
Em giống mưa

Em giống mưa

by Ho Anh

2664 06-02-2017
White Angel

White Angel

by Max Nguyen

4487 06-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10