Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Bâng khuâng

Bâng khuâng

by Chung VN

4958 31-03-2017
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

4146 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

3814 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

10740 07-02-2017
Em giống mưa

Em giống mưa

by Ho Anh

2364 06-02-2017
White Angel

White Angel

by Max Nguyen

3173 06-02-2017
Áo dài Việt

Áo dài Việt

by Kendy Nguyen

2506 09-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10