Portrait (423)

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude
Duyên Sen

Duyên Sen

by Huỳnh Giang

7615 31-03-2017
Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ

by Phan Trung

4856 28-02-2017
Ảnh đẹp DON năm 2016

Ảnh đẹp DON năm 2016

by DON

17294 07-02-2017
Em giống mưa

Em giống mưa

by Ho Anh

3155 06-02-2017
White Angel

White Angel

by Max Nguyen

6328 06-02-2017
Áo dài Việt

Áo dài Việt

by Kendy Nguyen

4420 09-01-2017
Nữ chiến binh Samurai

Nữ chiến binh Samurai

by Luca

5890 25-12-2016
Black Angel

Black Angel

by Max Nguyen

4780 13-12-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10