Portrait (383)

Nhớ

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là.. tôi là ai?

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ra đi, em đi.. bỏ lại dặm trường

Ngàn dâu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm"

(Em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn)


Model: Tran Thi Hoai Thuong
MakeUp: Phạm Mỹ Duyên
Photo: Nghiêng Song
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: Chiều sân ga
Chân dung nhiếp DOF

Chân dung nhiếp DOF

by DOFVIET

3288 23-06-2016
Lady in black

Lady in black

by Lê Hồng Trang

1151 22-06-2016
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

3123 13-06-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10