Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Cô gái Mùa Thu

Cô gái Mùa Thu

by Nghiêng Song

2763 23-07-2016
Chân dung nhiếp DOF

Chân dung nhiếp DOF

by DOFVIET

3713 23-06-2016
Lady in black

Lady in black

by Lê Hồng Trang

1444 22-06-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10