Portrait (407)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2020 (Lần 6, 5/1/2020)

Thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đáng quý nhất của mỗi chúng ta. Tại thời điểm ấy, cũng chính vì ta chưa đủ lớn khôn, trưởng thành, mà ta lại có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn. Quả thật, nếu được chọn, ta vẫn muốn chìm đắm trong độ thanh xuân lần thứ hai.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2020
Chân dung nhiếp DOF

Chân dung nhiếp DOF

by DOFVIET

4488 23-06-2016
Lady in black

Lady in black

by Lê Hồng Trang

1794 22-06-2016
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

4821 13-06-2016
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

2186 21-04-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10