Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

4422 13-06-2016
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

1993 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

3592 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2772 21-03-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10