Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Dáng sen

Dáng sen

by Chan Hong Vuong

4061 13-06-2016
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

1900 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

3428 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2667 21-03-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10