Portrait (383)

Nhớ

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là.. tôi là ai?

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ra đi, em đi.. bỏ lại dặm trường

Ngàn dâu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm"

(Em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn)


Model: Tran Thi Hoai Thuong
MakeUp: Phạm Mỹ Duyên
Photo: Nghiêng Song
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: Chiều sân ga
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

1652 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

2907 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

2225 21-03-2016
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2510 27-12-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10