Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2973 27-12-2015
Chờ

Chờ

by Quân Nguyễn Tấn

2950 18-10-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10