Portrait (423)

Rừng xưa đã khép

Ảnh nude luôn là lời tự sự về một kiếp người nương nhờ chốn nhân gian. Đến với muôn trùng, con người chỉ như chấm bụi, vương vấn đôi chút rồi theo gió thoảng bay. Mọi nỗ lực sống của con người chỉ để cố khoác lên mình những lớp áo, rũ bỏ chúng đi là ta đang chìm vào thế giới ảnh nude. Xin mượn lời bài hát "Rừng xưa đã khép" của Trịnh Công Sơn để trải lòng phức cảm.


Photo: Nghiêng Song
Concept: Ảnh Nude
Nỗi nhớ anh

Nỗi nhớ anh

by Tri N M Nguyen

2625 21-04-2016
Country Girl

Country Girl

by Max Nguyen

5166 24-03-2016
Tìm Về

Tìm Về

by Trần Nhân

3374 21-03-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10