Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Mỹ Nhân Kế

Mỹ Nhân Kế

by Tran Huu Chuong

2844 27-12-2015
Chờ

Chờ

by Quân Nguyễn Tấn

2844 18-10-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10