Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Love Story

Love Story

by Trần Thái Châu

2576 22-07-2015
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

3008 13-07-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10