Portrait (383)

Nhớ

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi

Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người

Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa

Bỏ mặc tôi là.. tôi là ai?

Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ra đi, em đi.. bỏ lại dặm trường

Ngàn dâu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm"

(Em đi bỏ lại con đường - Trịnh Công Sơn)


Model: Tran Thi Hoai Thuong
MakeUp: Phạm Mỹ Duyên
Photo: Nghiêng Song
Location: Greenlines DP, Saigon
Concept: Chiều sân ga
Love Story

Love Story

by Trần Thái Châu

2365 22-07-2015
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

2643 13-07-2015
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1618 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1660 04-06-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10