Portrait (394)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2019 (LẦN 5)

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúc thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó”

(Ly rượu mng – Phm Đình Chương)


Model: Miss Spring & more
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2019
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1745 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1800 04-06-2015
Phượng hồng

Phượng hồng

by Linh Văn Đinh

11394 03-06-2015
Baby in car

Baby in car

by Nguyen Quang Hai

3503 05-05-2015
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

2749 20-04-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10