Portrait (396)

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1794 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1842 04-06-2015
Phượng hồng

Phượng hồng

by Linh Văn Đinh

11975 03-06-2015
Baby in car

Baby in car

by Nguyen Quang Hai

3617 05-05-2015
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

2994 20-04-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10