Close-up (6)

Ảnh đẹp CLOSEUP tháng 3/2017, Thông điệp Chân Thành

Lòng chân thành luôn là những cánh hoa ngọt ngào. Cho dù bạn nghèo khó, kém tài hay chậm tiến, thì lòng chân thành cũng đủ khiến nhiều người yêu quý, trân trọng, vì sự nhiệt tình và vô hại nơi người có lòng chân thành hoàn toàn không vụ lợi cho riêng mình.


Photo: DOF & Friends
Concept: CLOSEUP tháng 3/2017