NEW CONCEPT

Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

"Tôi thích làm bạn với thơ

Thích vui với gió thích buồn với mây

Mây bay tôi cũng muốn bay

Hồn thơ gọi gió cho tôi bay cùng"


Model: Dương Thanh
MakeUp: Dolly Ngọc
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Hằng Nga

NEWS & RETOUCH (85)

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WILD GIRL

WILD GIRL

by Nghiêng Song

1900 19-05-2017
Warrior

Warrior

by Duc Phan

1746 30-04-2017
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Xuân Bách

3501 30-04-2017

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10