NEW CONCEPT

Tâm sự đêm trăng

Tâm sự đêm trăng

"Tôi thích làm bạn với thơ

Thích vui với gió thích buồn với mây

Mây bay tôi cũng muốn bay

Hồn thơ gọi gió cho tôi bay cùng"


Model: Dương Thanh
MakeUp: Dolly Ngọc
Photo: Nghiêng Song
Location: DOF Studio
Concept: Hằng Nga

NEWS & RETOUCH (85)

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1377 04-06-2015
Baby in car

Baby in car

by Nguyen Quang Hai

2666 05-05-2015
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

1781 20-04-2015
Áo trắng

Áo trắng

by Linh Văn Đinh

3687 09-04-2015

GALLERY (397) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10