NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Love Story

Love Story

by Trần Thái Châu

2459 22-07-2015
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

2799 13-07-2015
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1678 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1731 04-06-2015

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10