NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Love Story

Love Story

by Trần Thái Châu

2670 22-07-2015
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

3151 13-07-2015

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10