NEW CONCEPT

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

Ảnh đẹp offline tháng 9/2018, Trung Thu

“Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?”


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF & Friends
Location: Cv. Tao Đàn
Concept: Trung Thu

NEWS & RETOUCH (102)

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Phượng hồng

Phượng hồng

by Linh Văn Đinh

10596 03-06-2015
Baby in car

Baby in car

by Nguyen Quang Hai

3349 05-05-2015
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

2326 20-04-2015
Áo trắng

Áo trắng

by Linh Văn Đinh

5178 09-04-2015
Bụi Phố

Bụi Phố

by Lê Anh Luận

2235 08-04-2015

GALLERY (426) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15