NEW CONCEPT

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2020 (Lần 6, 5/1/2020)

DOF’S EVENT ÁO DÀI XUÂN 2020 (Lần 6, 5/1/2020)

Thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đáng quý nhất của mỗi chúng ta. Tại thời điểm ấy, cũng chính vì ta chưa đủ lớn khôn, trưởng thành, mà ta lại có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn. Quả thật, nếu được chọn, ta vẫn muốn chìm đắm trong độ thanh xuân lần thứ hai.


Model: DOF Models
MakeUp: DOF Makeups
Photo: DOF CLUB
Location: Lăng Ông Bà Chiểu
Concept: Áo dài xuân 2020

NEWS & RETOUCH (106)

GALLERY (445) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Thôn nữ

Thôn nữ

by Lê Anh Luận

3517 13-07-2015
Đôi mắt

Đôi mắt

by Tiến Huỳnh

1900 05-06-2015
Đồng xanh

Đồng xanh

by Tuấn An Hồ

1971 04-06-2015
Phượng hồng

Phượng hồng

by Linh Văn Đinh

13752 03-06-2015

GALLERY (445) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15