NEW CONCEPT

PHÔI PHA

PHÔI PHA

“Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa” (Phôi Pha – Trịnh Công Sơn)


Photo: Nghiêng Song
Concept: Nude Studio

NEWS & RETOUCH (105)

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15
Dáng Việt

Dáng Việt

by Linh Văn Đinh

2861 20-04-2015
Áo trắng

Áo trắng

by Linh Văn Đinh

5808 09-04-2015
Bụi Phố

Bụi Phố

by Lê Anh Luận

2385 08-04-2015
Sexy với BMW-Z4

Sexy với BMW-Z4

by Phong Pro

3151 06-04-2015
Giao đấu

Giao đấu

by Taurus Nguyen

2523 03-04-2015
Hà Nội & Em

Hà Nội & Em

by Linh Văn Đinh

3117 30-03-2015
Nè Con Gái !!!

Nè Con Gái !!!

by Nghiêng Song

2277 15-03-2015

GALLERY (434) Portrait | Landscape | Close-up

11 12 13 14 15